Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 2.7.
Kalkulatory »
KALKULATOR RYCZAŁTÓW ZA NOCLEG

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Ryczałty za nocleg stanowią jedną z należności, które mogą przysługiwać pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozciąga się to często również osoby zatrudnione w prywatnych firmach i organizacjach na potrzeby rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Ma zastosowanie alternatywnie do rozliczania wydatków noclegowych na podstawie przedstawionych rachunków (faktur). W przypadku podróży krajowych ryczałt za nocleg obliczany jest wg stawki będącej procentem stawki diety, zaś w podróżach zagranicznych ‐ wg stawki będącej procentem wartości limitu na nocleg.

Kalkulator ryczałtów za noclegi stanowi wygodne narzędzie wspomagające okazjonalne rozliczanie podróży służbowych. Jednak w przypadku częstego rozliczania podróży w znacznej liczbie zalecane jest wykorzystanie automatyzującego ten proces oprogramowania do rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych.

Kalkulator ryczałtów za nocleg

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu wykonania obliczeń użytkownik musi podać:

  • rodzaj podróży: krajowa lub zagraniczna,
  • kraj docelowy (tylko podróże zagraniczne),
  • liczbę noclegów.

Zasady obliczeń

Na podstawie wprowadzonych parametrów program ustala automatycznie stawkę ryczałtu. Jest ona przemnażana przez ilość noclegów, która jest zawsze liczbą całkowitą.

Wyniki

Wyniki prezentowane są jako wartość podlegającego rozliczeniu ryczałtu. W przypadku podróży zagranicznych w wynikach uwzględniona zostaje także zgodna z wybranym krajem waluta, w której przysługuje ryczałt.

Kalkulatory online

Aby skorzystać z kalkulatora w wersji online, kliknij link:

Spis treści