Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 2.8.
Kalkulatory »
KALKULATOR RYCZAŁTÓW ZA PRZEJAZDY MIEJSCOWE

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Ryczałty za przejazdy miejscowe stanowią jedną z należności, które mogą przysługiwać pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Może mieć to również zastosowanie do osób zatrudnionych w prywatnych firmach i organizacjach na potrzeby rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Stanowi alternatywę do rozliczania wydatków na przejazdy miejscowe na podstawie przedstawionych rachunków (faktur). Ryczałt ten obliczany jest wg stawki stanowiącej procent stawki diety ‐ zarówno w przypadku podróży krajowej jak i zagranicznej.

Kalkulator ryczałtów za przejazdy miejscowe stanowi wygodne narzędzie wspomagające okazjonalne rozliczanie podróży służbowych. Jednak w przypadku częstego rozliczania podróży w znacznej liczbie zalecane jest wykorzystanie automatyzującego ten proces oprogramowania do rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych.

Kalkulator ryczałtów za przejazdy miejscowe

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu wykonania obliczeń użytkownik musi podać:

  • rodzaj podróży: krajowa lub zagraniczna,
  • kraj docelowy (tylko podróże zagraniczne),
  • liczbę dób spędzonych w miejscu docelowym podlegających rozliczeniu.

Zasady obliczeń

Na podstawie wprowadzonych parametrów program ustala automatycznie stawkę ryczałtu. Jest ona przemnażana przez liczbę dób, która jest zawsze liczbą całkowitą.

Wyniki

Wyniki prezentowane są jako wartość podlegającego rozliczeniu ryczałtu. W przypadku podróży zagranicznych w wynikach uwzględniona zostaje także zgodna z wybranym krajem waluta, w której przysługuje ryczałt.

Kalkulatory online

Aby skorzystać z kalkulatora w wersji online, kliknij link:

Spis treści