Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 3.3.
Weryfikatory »
WERYFIKATOR IBAN

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Weryfikator IBAN przeznaczony jest do sprawdzania matematycznej poprawności numerów rachunków bankowych w uniwersalnym międzynarodowym formacie IBAN. W tym miejscu nie są natomiast sprawdzane ewentualne dodatkowe liczby kontrolne stosowane na poziomach krajowych równolegle do IBAN. Należy też pamiętać, że matematyczna poprawność numeru rachunku nie przesądza w żaden sposób czy i na jakich zasadach jest on przydzielony określonym podmiotom (osobom).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat konkretnie polskich rachunków bankowych, wraz z analizą specyficznych dla nich cyfr kontrolnych oraz numeru rozliczeniowego wiążącego rachunek z konkretną instytucją finansową (bankiem), należy wykorzystać Weryfikator polskiego numeru rachunku bankowego.

Weryfikator IBAN

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu dokonania weryfikacji należy podać pełny numer rachunku w formacie IBAN. Brane pod uwagę są wyłącznie litery standardowego alfabetu łacińskiego oraz cyfry arabskie. Spacje lub inne znaki niealfanumeryczne są ignorowane. Dwa pierwsze znaki alfanumeryczne muszą być literami, które stanowią kod kraju. IBAN bez kodu kraju jest z założenia niekompletny i nie da się go przetworzyć. Dla każdego kraju przyjęta jest też ściśle określona długość IBAN ‐ tutaj również brane są pod uwagę wyłącznie litery i cyfry, łącznie z kodem kraju. Np. w Polsce jest to 26 cyfr poprzedzonych kodem PL, co daje łącznie 28 znaków.

Zasady działania

Program weryfikuje sumę kontrolną numeru rachunku bankowego wg znanego algorytmu.

Wyniki

Wynikiem weryfikacji jest odpowiedź (TAK/NIE) czy IBAN jest matematycznie poprawny. Jeśli wprowadzono poprawny kod kraju, program zwraca też uzupełniającą informację odnośnie tego jaki to kraj, jaka jest obowiązkowa długość IBAN oraz czy kraj należy do SEPA.

Weryfikator online

Aby skorzystać z weryfikatora IBAN w wersji online, kliknij link: Weryfikator IBAN

Spis treści