Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.7.2

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 3.2.
Weryfikatory »
WERYFIKATOR VIES

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Weryfikator VIES przeznaczony jest do sprawdzania statusu podatnika VAT w Unii Europejskiej w unijnym Systemie Informacji o Podatku od Wartości Dodanej (VAT Information System). Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia sprzedaży i nabyć transgranicznych, gdy podatnikiem jest lub może być nabywca towarów i usług, a nie sprzedawca (reverse charge). Najczęściej możliwość (lub obowiązek) takiego rozliczenia transakcji uzależniona od jest pozytywnej weryfikacji kontrahenta w VIES.

Weryfikator VIES w postaci osobnej aplikacji jest przydatny do wykonywania okazjonalnych zapytań do systemu. Jeżeli jednak są to często wykonywane operacje zintegrowane z fakturowaniem i realizacją zamówień, zalecamy skorzystanie z oprogramowania, które w zautomatyzowany sposób integruje sprzedaż i obsługę VIES: DuoKomp Proste Faktury lub DuoKomp Sprzedaż i Magazyn.

Weryfikator VIES

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu wykonania obliczeń użytkownik powinien podać co najmniej następujące dane:

  • kraj rejestracji kontrahenta,
  • numer VAT kontrahenta.

Dodatkowo, w trybie rozszeżonym pozwalającym uzyskać również unikalny identyfikator pomyślnego zapytania do VIES, należy podać:

  • kraj rejestracji pytającego,
  • numer VAT pytającego.

Podając numer VAT kontrahenta (i ewentualnie pytającego) należy dopilnować, aby zawierał wyłącznie cyfry i litery. Ponadto nie powinien zawierać kodu kraju ‐ ten należy wybrać z listy. Program stara się poinformować użytkownika jeśli powyższe wytyczne nie są spełnione, gdyż może to skutkować niemożliwością wykonania pomyślnego zapytania do VIES.

Zasady działania

Program komunikuje się z serwerami (API) VIES przekazując mu treść zapytania oraz udostępniając treść odpowiedzi. Należy wziąć pod uwagę, że API VIES to całkowicie zewnętrzna usługa, na której działanie producent programu nie ma wpływu. Decyduje ona samodzielnie o sposobie przetworzenia przekazanych jej parametrów oraz o udzielonej odpowiedzi.

Wyniki

Wynikiem pomyślnego zapytania do systemu jest raport nt. podatnika, który można m.in. zapisać i wydrukować. Jeżeli otrzymano również unikalny identyfikator zapytania, raport należy co do zasady zachować, aby mieć potwierdzenie (dowód) uzyskania takich, a nie innych informacji z systemu.

Weryfikator VIES raport

Warto pamiętać, że w zależności od kraju członkowskiego do VIES mogą być zgłaszani albo automatycznie wszyscy podatnicy VAT, albo tylko ci, którzy wykonają np. jakieś dodatkowe czynności zgłoszeniowe. W Polsce trafiają tam tylko podatnicy, którzy złożą dodatkową deklarację zgłoszeniową VAT UE i mogą oni w określonych okolicznościach zostać z niego automatycznie wycofani. Dlatego sam fakt, że kontrahent nie znajduje się w VIES nie oznacza jeszcze, że nie jest w ogóle podatnikiem VAT.

Weryfikator online

Aby skorzystać z weryfikatora VIES w wersji online, kliknij link: Weryfikator VIES

Spis treści