Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 3.1.
Weryfikatory »
WERYFIKATORY NIP / REGON / PESEL

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Werifikatory przeznaczone są do sprawdzania poprawności następujących numerów identyfikacyjnych będących w użyciu w Polsce:

  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • Numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
  • Numer identyfikacyjny Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Weryfikatory NIP/REGON/PESEL

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu wykonania obliczeń użytkownik powinien podać podlegający weryfikacji identyfikator.

Zasady obliczeń

Weryfikatory sprawdzają poprawność podanego numeru w oparciu o obowiązujące algorytmy, przy czym kluczowe znaczenie ma suma kontrolna zapisana pod postacią ostatniej cyfry numeru. Innymi słowy, poprawność identyfikatora zależy od tego czy ostatnia cyfra zgodna jest z wartością wyliczoną z jego pozostałych cyfr stosownie do obowiązującego algorytmu.

Wyniki

Wyniki działania weryfikatorów przyjmują wartość prawdy lub fałszu. Pierwsza z nich oznacza, że identyfikator jest poprawny, druga - że błędny. W interfejsie użytkownika przejawia się to komunikatem o odpowiedniej treści i kolorze (zielony - identyfikator poprawny, czerwony - błędny).

Weryfikator online

Aby skorzystać z weryfikatorów NIP / REGON / PESEL w wersji online, kliknij link: Weryfikatory

Spis treści