Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.7.2

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 4.1.
Inne funkcje »
WYDRUKI

Spis treści    

Niemal wszystkie kalkulatory oraz weryfikatory posiadają możliwość wydrukowania (lub zapisania do pliku poprzez drukarkę PDF) wyników obliczeń w formie czytelnych zestawień. Są one w miarę możliwości skonstruowane tak, aby w jasny sposób przedstawić dane wejściowe, logikę obliczeń oraz ich rezultat. Może to być bardzo przydatna funkcjonalność, gdy pozwala np. zachować rozpisane wyliczenie składników wynagrodzenia lub tabelę rocznej amortyzacji. W określonych wypadkach może mieć też znaczenie dokumentacyjne, np. gdy służy zachowaniu numeru referencyjnego zapytania do VIES.

Wydruki

Funkcję wydruku oferują zarówno aplikacje dla Windows jak i kalkulatory i weryfikatory online. W tym ostatnim przypadku oferowane są standardowe rozwiązania w zakresie wydruku i zapisu do PDF jakie określona przeglądarka internetowa udostępnia na danym urządzeniu. W przypadku urządzeń mobilnych domyślną i najczęściej stosowaną możliwością będzie zapis do PDF, choć nie wyklucza to np. połączenia z drukarką sieciową.

Spis treści