Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 4.2.
Inne funkcje »
INTEGRACJE Z INNYMI PROGRAMAMI

Spis treści    

Wybrane kalkulatory i weryfikatory, niezależnie od tego, że tworzą razem jeden całościowy pakiet, mogą być dołączane do instalatorów innych programów:

Zakres kalkulatorów i weryfikatorów dołączonych do innego programu zależy od przeznaczenia tego ostatniego. Np. inne kalkulatory będą przydatne w związku z korzystaniem z programu sprzedażowego, a inne potrzebne będą w programie do rozliczania podróży służbowych. Dlatego jeśli kalkulatory i weryfikatory towarzyszą innej aplikcji, nie jest to nigdy kompletny pakiet, a jedynie jego wybrane składniki.

Kalkulatory dołączone do innych programów pełnią jedynie pomocniczą, choć często ważną funkcję. Mają na celu umożliwić szybkie dokonanie obliczeń i sprawdzeń niejako na marginesie korzystania z głównej aplikacji. Często jest też tak, że aplikacja główna sama posiada funkcje objęte dołączonymi kalkulatorami, ale są one przeznaczone do wykorzystania np. podczas wystawiania konkretnych dokumentów lub wykonywania innych skonkretyzowanych czynności, odzwierciedlających zdarzenia w firmie. Natomiast dołączone kalkulatory i weryfikatory można wykorzystać w bardziej abstrakcyjny sposób, również w celach analitycznych odnośnie zdarzeń, które dopiero mogą nastąpić w przyszłości.

Spis treści