Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

Kalkulator wynagrodzenia cywilnoprawnego 2023 online

Kalkulator składników wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy regulowanej Kodeksem Cywilnym, w szczególności umowy o dzieło lub umowy do której stosuje się przepisy o zleceniu w roku 2023.

Kwota wynagrodzenia

PIT
Koszty uzyskania przychodu:
stawka (%):
ryczałtowe
brak
Stawka podatku:
Uwzględnij kwotę zmniejszającą:
Zwolnienie z podatku
Nie pobieraj zaliczki na podatek
ZUS
emerytalne
rentowe

chorobowe
wypadkowe

zdrowotne
FP
FGŚP

ubezp. wypadkowe - stawka (%):

ParametrPracownikPracodawca
Wynagrodzenie brutto
Koszty uzysk. przychodun/d
Dochódn/d
Ubezp. emerytalne
Ubezp. rentowe
Ubezp. chorobowen/d
Ubezp. wypadkowen/d
FPn/d
FGŚPn/d
Podstawa obliczenia podatkun/d
Zmniejszenie podatkun/d
Obliczony podatekn/d
Ubezp. zdrowotnen/d
Podatek należnyn/d
Wynagrodzenie netton/d

Kalkulator wynagrodzenia cywilnoprawnego 2023 - Pomoc »

Lista kalkulatorów »

Rozliczasz i księgujesz wynagrodzenia pracownicze? Sprawdź również co oferuje nasz program Księga Podatkowa!