Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Księga Podatkowa 2013 - wersja 1.1

Opublikowaliśmy nową wersję programu DuoKomp Księga Podatkowa 2013, oznaczoną numerem 1.1.

Wprowadza ona istotne nowości uzupełniające dotychczasową funkcjonalność programu, z których najważniejsza to Lista płac. Narzędzie to umożliwia automatyczne obliczanie podatkowo-ubezpieczeniowych składników wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców (łącznie z wydrukiem kart przychodów pracowników), a także automatyczne księgowanie ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Inna istotna zmiana to możliwość drukowania kart poszczególnych środków trwałych ze szczegółowym planem amortyzacji na wybrany rok – obok dotychczasowego zbiorczego wydruku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dodatkowo nowa wersja zawiera szereg drobniejszych poprawek, stąd zachęcamy wszystkich dotychczasowych użytkowników do aktualizacji nawet jeśli nie rozliczają wynagrodzeń oraz amortyzacji.

Użytkownikom Prostych Faktur i DuoKomp Delegacji, którzy posiadali zarejestrowaną kopię któregoś z tych programów w dniu 10 marca br. przypominamy, że mogą zakupić DuoKomp Księgę Podatkową na bardzo atrakcyjnych warunkach w specjalnej promocji. Co istotne, program umożliwia przejęcie księgowań w dowolnym miesiącu roku podatkowego.

Więcej informacji

Bezpośredni link do pobrania programu:
http://www.duokomp.pl/programs/kp/index.php?id=14&f=32

Instrukcja jak dokonać aktualizacji z poprzedniej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/kp/index.php?id=7#updateguide

Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku, gdzie, obok najaktualniejszych informacji, prezentujemy galerię screenów demonstrujących nowe i dotychczasowe możliwości programu.