Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Księga Podatkowa 2022

Udostępniliśmy do pobrania i aktualizacji nową wersję programu DuoKomp Księga Podatkowa uwzględniającą zmiany w przepisach, które weszły w życie z początkiem br.

Niestety, nie jest tajemnicą, że zwłaszcza kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką zdrowotną rodzą w tym roku liczne wątpliwości. Nie jest też jasne jakich kolejnych zmian przepisów w tym zakresie należy się w najbliższym czasie spodziewać, ale są one praktycznie przesądzone. Publikujemy więc nową wersję programu, aby użytkownicy mogli prowadzić bez zakłóceń swoje rozliczenia, jednak już teraz należy spodziewać się dalszych aktualizacji.

Na chwilę obecną, w wersji programu oznaczonej wersją 8.0, wprowadzono następujące zmiany:

 • narzędzie obliczające wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy na nowych zasadach,
 • nowy sposób rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy w kolejnych miesiącach i w roku podatkowym oraz możliwość rozliczenia tzw. “ulgi dla klasy średniej”,
 • w zakresie wynagrodzeń pracowniczych:
  • nowe zasady obliczania i rozliczania składki zdrowotnej,
  • możliwość uwzględnienia tzw. “ulgi dla klasy średniej”,
  • opcja nienaliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku umowy o pracę,
 • wsparcie dla struktur JPK-V7M/K w wersjach obowiązujących od okresów styczeń 2022 oraz I kwartał 2022,
 • zaktualizowany pakiet Kalkulatory 2022,
 • kompatybilność w zakresie importu danych sprzedażowych z programami Proste Faktury 3.8 oraz Sprzedaż i Magazyn 1.6.1.

Obliczanie i rozliczanie składek ubezpieczeniowych

Ze wszystkich zmian szczególnej uwadze użytkowników polecamy te w zakresie obliczania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dotyczy to w szczególności składek własnych przedsiębiorcy. Mechanizmy w zakresie składki zdrowotnej uległy zmianie fundamentalnej – należy ich się tak naprawdę “nauczyć” od nowa, a program udostępnia w tym zakresie zupełnie nowe narzędzie.

Istotna zmiana, choć o raczej technicznym charakterze, dotyczy także składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy. Od tej pory zalecamy bowiem księgowanie ich wyłącznie w osobnej tabeli w oknie PIT/ZUS. Innymi słowy, prosimy nie księgować ich jako koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, chociaż teoretycznie i formalnie jest to możliwe. Wynika to z faktu, że po tegorocznych zmianach przepisów program musi znać wysokość składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy również w celu obliczania innych wartości. Np. w celu ewentualnego rozliczenia “ulgi dla klasy średniej”, ale też podczas obliczania składki zdrowotnej. Ich zaksięgowanie jako koszty może potencjalnie spowodować, że program nie przetworzy ich w prawidłowy sposób i obliczone na tej podstawie inne wartości będą błędne.

Zalecamy zapoznanie się ze zaktualizowaną wersją rozdziału dokumentacji poświęconego powyższym kwestiom:

Więcej informacji i aktualizacja

Link do instalatora programu:
http://www.twinpoints.pl/programs/kp/index.php?id=14&f=32

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
http://www.twinpoints.pl/programs/kp/index.php?id=7#updateguide

Aktualny cennik programu i aktualizacji:
http://www.twinpoints.pl/programs/kp/cenniki

Jak co roku użytkownicy bezpośrednio poprzedniej edycji programu (w tym wypadku 2020) mogą liczyć na atrakcyjny rabat na aktualizację. Ponadto w przypadku użytkowników, którzy zakupili aktywację już w bieżącym roku, jednak w czasie, gdy dostępna była jeszcze tylko edycja 2020, nowe klucze do edycji 2022 zostały wygenerowane automatycznie. Są one dostępne w sekcji „Moje konto” na stronie internetowej programu oraz zostaną wysłane dodatkowo również w wiadomości email.