Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Nowa usługa: Kopia zapasowa on-line

Ukazały się nowe wersje programów Proste Faktury (1.9.3) oraz DuoKomp Delegacje (1.3), które umożliwiają dostęp do nowo uruchomionej, dodatkowej usługi przeznaczonej dla zarejestrowanych użytkowników tych programów.

Usługa Kopia zapasowa on-line pozwala na zapisywanie kopii baz danych aplikacji w zdalnym katalogu w internecie. Przeznaczenie i najważniejsze tego zastosowania są następujące:

  • Zabezpieczenie danych przed utratą na skutek zdarzeń losowych lub działań innych osób, takich jak:
    • kradzież, awaria lub zniszczenie komputera,
    • awaria oprogramowania lub atak wirusa,
    • przypadkowe lub celowe skasowanie.
    Dane są wówczas bezpieczne, ponieważ jeśli ich kopia znajduje się poza lokalnym komputerem, to nie jest narażona na skutki zdarzenia, które ten komputer dotknęło.

  • Wygodne przenoszenie danych pomiędzy komputerami jeżeli użytkownik korzysta z kilku kopii programu w różnych fizycznych lokalizacjach. Wysłanie kopii danych do zdalnego katalogu i pobranie jej na docelowym komputerze jest wówczas najwygodniejszym sposobem transferu bazy danych.

Jak można skorzystać z usługi?

Korzystanie z usługi odbywa się za pomocą interfejsu programów Proste Faktury i DuoKomp Delegacje, przy czym wymaga ona wcześniejszej aktywacji (wykupienia dostępu na określony czas) na stronie internetowej któregokolwiek z tych programów.

Każdy zarejestrowany użytkownik może jednorazowo uruchomić usługę w bezpłatnym trybie testowym, na ograniczony okres czasu, co pozwala na dokładne zapoznanie się z jej działaniem przed podjęciem decyzji o wykupieniu aktywacji. Uruchomienia trybu testowego można dokonać bezpośrednio w oknie programu.

Ile to kosztuje?

Usługę Kopia zapowa on-line oferujemy w bardzo atrakcyjnej cenie zarówno w odniesieniu do ceny licencji naszych programów jak i w stosunku do innych komercyjnych rozwiązań o podobnym charakterze dostępnych na rynku. Przy zamówieniu na okres 3, 6 lub 12 miesięcy koszt usługi to jedyne 3,25 zł netto za 1 miesiąc. Tak niska cena możliwa jest m.in. dzięki ścisłej integracji usługi z naszym oprogramowaniem oraz przyjętym w nich mechanizmom składowania danych.

Jakie czynności powinienem teraz wykonać?

Zachęcamy do skorzystania z nowej usługi, ponieważ w połączeniu z dostępnymi możliwościami sporządzania kopii zapasowej na lokalnym komputerze zapewnia ona wysoki poziom bezpieczeństwa dla składowanych w programach ważnych danych firmowych. Jest to również atrakcyjne rozwiązanie dla użytkowników korzystających z naszych programów na kilku komputerach, gdyż pozwala na niemal błyskawiczny transfer baz danych między stanowiskami pracy. W celu skorzystania z usługi należy w szczególności:

Proste Faktury i Windows 98/ME

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Proste Faktury 1.9.3 nie działają już pod Windows 98 i ME. Dodatkowym warunkiem skorzystania z usługi Kopia zapasowa on-line jest więc posiadanie systemu operacyjnego Windows w wesji co najmniej 2000. Niezależnie od tego, jeśli z jakiegoś powodu użytkownik chce lub musi korzystać w Windows 98/ME, na stronie internetowej programu udostępnione zostały wybrane archiwalne jego wersje, które zapewniają wsparcie dla starszych systemów i komputerów.

Więcej informacji

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji nt. usługi Kopia zapasowa on-line zapraszamy na strony internetowe naszych programów. Bezpośrednie linki: