Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 2.0

Opublikowane zostały Proste Faktury 2.0. Otwierają one kolejny rozdział w historii rozwoju programu - początkując wprowadzanie do niego takich nowych rozwiązań i możliwości, które nie mieściły się w jego dotychczasowej formule. W większym aniżeli do tej pory zakresie rozwój programu skoncentruje się na nadaniu mu charakteru narzędzia do zarządzania szeroko rozumianą obsługą sprzedaży, gdzie jego pierwotna funkcja - tj. fakturowanie - stanowi ważną, ale tylko część możliwości. W dużej mierze będziemy się tu opierać na wynikach przeprowadzonej w ostatnim czasie ankiety, która miała na celu zbadanie oczekiwań użytkowników co do przyszłości programu.

Co nowego w wersji 2.0?

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowej wersji to:

  • Nowa kategoria dokumentów windykacyjnych: przypomnienie, wezwanie do zapłaty oraz nota odsetkowa - z większymi niż w jakimkolwiek innym dokumencie możliwościami dostosowania wyglądu i treści.
  • Faktury i rachunki cykliczne - możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży "jednym kliknięciem" dowolnie wielu kontrahentom na raz.

Nowa linia 2.x wspiera też w pełni wprowadzoną niedawno usługę Kopia zapasowa on-line, o której informowaliśmy w ostatnim wydaniu naszego newslettera i o której można dowiedzieć się więcej klikając ten link.

Jak mogę dokonać aktualizacji?

Użytkownicy posiadający w chwili publikacji wersji 2.0 ważny lub wygasły klucz aktywacyjny terminowy (i nie posiadający klucza bezterminowego):

Aktualizacji można dokonać bezpłatnie na ogólnych zasadach - nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi wymaganiami. Prosimy po prostu pobrać program i zainstalować go zgodnie ze standardową instrukcją aktualizacji.

Użytkownicy posiadający w chwili publikacji wersji 2.0 klucz aktywacyjny bezterminowy na wersje 1.x:

Aktualizacja jest odpłatna, przy czym można dokonać jej na 2 sposoby:

  • Wykupując od razu klucz bezterminowy na wersje 2.x, na który w takim wypadku obowiązuje cena promocyjna.
  • Wykupując terminowy klucz aktywacyjny na ogólnych zasadach. Od tej chwili użytkownik będzie traktowany w taki sposób jak gdyby klucz ważny czasowo posiadał "od zawsze" - ewentualne późniejsze nabycie klucza bezterminowego również odbędzie się na zasadach ogólnych.

Nowe klucze aktywacyjne (WAŻNE!)

Proste Faktury 2.0 wprowadzają nowy typ kluczy aktywacyjnych. Od chwili publikacji tej wersji jest to jedyny rodzaj kluczy jakie będziemy wysyłać użytkownikom. Wyjątkowo możemy wygenerować klucz starszego typu jeżeli użytkownik zamówi klucz terminowy i wyrazi takie życzenie. Zasadniczo jednak użytkownik dokonujący przedłużenia ważności klucza aktywacyjnego będzie proszony o dokonanie aktualizacji do najnowszej wersji programu.

Prosimy wziąć pod uwagę, że klucze bezterminowe starszego typu nie działają w wersji 2.0! Program wprawdzie uruchomi się, ale będzie działał w trybie wygasłej licencji (z datą wygaśnięcia 1 stycznia 2000 r.). Aby zapobiec negatywnym skutkom sytuacji, w której wersję 2.0 zainstalowano przypadkowo w miejsce wersji 1.x z kluczem starszego typu, o wystąpieniu tych okoliczności ostrzega zarówno instalator jak i sam program w chwili uruchomienia.

Jeżeli użytkownik posiadający klucz bezterminowy na wersje 1.x chce jedynie przetestować wersję 2.0 i nie jest pewien czy zdecyduje się na aktualizację, prosimy zainstalować program w innym miejscu niż to, gdzie znajduje się wersja 1.x.

Więcej informacji

Bezpośredni link do instalatora najnowszej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#updateguide