Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Pobieranie kursów walut NBP po 20 maja 2022 r.

Niektóre z naszych aplikacji, w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia, pozwalają na pobieranie kursów walut z serwerów Narodowego Banku Polskiego. Ze względu na zmiany wprowadzone w tym zakresie na serwerach udostępniających kursy, po 20 maja 2022 r. funkcjonalność ta przestała działać w naszych aplikacjach w dostępnych wówczas wersjach.

Aby przywrócić działanie funkcji pobierania kursów walut z serwerów NBP po 20 maja 2022 r., należy zaktualizować poszczególne aplikacje do co najmniej następujących wersji:

Aktualizacja odbywa się na zasadach ogólnych właściwych dla poszczególnych aplikacji. W celu zasięgnięcia dalszych informacji na ten temat należy odwiedzić stronę internetową odpowiedniego programu.