Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Księga Podatkowa 2022 wersja 8.3 – Nowy Ład 2.0

Opublikowaliśmy nową wersję programu DuoKomp Księga Podatkowa kompatybilną ze zmianami w przepisach obowiązującymi od 1 lipca 2022 r. – w zakresie obliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby zapewnić możliwość w pełni automatycznego obliczania tych wartości na podstawie aktualnie obowiązujących parametrów i algorytmów, należy dokonać aktualizacji programu.

Dodatkowo instalator programu zawiera najnowsze obowiązujące wersje naszych kalkulatorów odsetkowych i płacowych.

Więcej informacji i aktualizacja

Link do instalatora programu: https://www.twinpoints.pl/programs/kp/index.php?id=14&f=32

Instrukcja jak dokonać aktualizacji: https://www.twinpoints.pl/programs/kp/index.php?id=7#updateguide

Użytkownicy wcześniejszych wersji edycji 2022 mogą dokonać aktualizacji całkowicie za darmo. Użytkownikom poprzedniej edycji 2020, którzy nie dokonali jeszcze aktualizacji do edycji 2022, przysługuje z tego tytułu atrakcyjny rabat. Aktualny cennik programu i aktualizacji można znaleźć pod adresem https://www.twinpoints.pl/programs/kp/cenniki.