Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 2.1 / DuoKomp Delegacje 1.4

Opublikowane zostały nowe wersje programów Proste Faktury (2.1) oraz DuoKomp Delegacje (1.4). W obu przypadkach wprowadzona została ta sama nowa funkcjonalność w postaci możliwości obsługi wielu firm w jednej kopii programu.

Do tej pory, aby zarządzać sprzedażą lub rozliczać podróże służbowe dla wielu firm należało zainstalować kilka kopii programu. Wynikało to z przyjętych rozwiązań w zakresie składowania danych i ustawień oraz sposobu licencjonowania programu. Jakkolwiek same w sobie nie uległy one zmianom, to jednak dodano do nich mechanizmy, które pozwalają użytkownikom tworzyć niezależne profile dla różnych firm. Natomiast program sam troszczy się o składowanie odrębnych kopii danych i ustawień oraz kluczy aktywacyjnych w odpowiednim miejscu. Jest to w większości wypadków o wiele wygodniejsze rozwiązanie aniżeli utrzymywanie kilku odrębnych instalacji programu.

Aby uzyskać dostęp do nowych możliwości, należy wybrać odpowiednią opcję w menu głównym:

Ważne

  • Domyślnym trybem pracy programów jest tryb jednej firmy, który z punktu widzenia użytkownika nie różni się niczym od dotychczasowych rozwiązań. Jeśli nie ma potrzeby obsługiwania przy pomocy naszych programów więcej niż jednej firmy, należy pozostać przy domyślnych ustawieniach.
  • Nowy tryb obsługi wielu firm nie nadaje się do zastosowania jeśli program przenoszony jest na pendrivie lub innym nośnku wymiennym!

Aktualizacja

Zachęcamy wszystkich użytkowników do instalowania najnowszych wersji naszych programów. Przypominamy jednak, że użytkownicy posiadający bezterminowe klucze aktywacyjne do Prostych Faktur 1.x, a chcący dokonać aktualizacji do wersji 2.0 i kolejnych, powinni nabyć nowy klucz aktywacyjny.

Więcej informacji

Dokumentacja programu nt. obsługi jednej lub wielu firm:

Proste Faktury:

http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=13&chapter=26

DuoKomp Delegacje:

http://www.duokomp.pl/programs/dl/index.php?id=13&chapter=14


Instrukcja jak dokonać przejścia z dotychczasowych kilku instalacji na jedną kopię programu obsługującą wiele firm:

Proste Faktury:

http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=11#14

DuoKomp Delegacje:

http://www.duokomp.pl/programs/dl/index.php?id=11#no6


Bezpośredni link do instalatora najnowszej wersji:

Proste Faktury:

http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

DuoKomp Delegacje:

http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=22


Instrukcja jak dokonać aktualizacji:

Proste Faktury:

http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#updateguide

DuoKomp Delegacje:

http://www.duokomp.pl/programs/dl/index.php?id=7#updateguide


Lista zmian w kolejnych wersjach:

Proste Faktury:

http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#changelog

DuoKomp Delegacje:

http://www.duokomp.pl/programs/dl/index.php?id=7#changelog