Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

DuoKomp Delegacje - Dokumentacja

Rozdział 6.
BAZA WYSTAWIONYCH DELEGACJI I SŁOWNIKI

Spis treści    

Każda delegacja, która została zapisana przy użyciu formularza delegacji kliknięciem przycisku Zapisz lub Drukuj przechowywana jest w bazie danych programu. Do wyświetlenia listy zapisanych delegacji służy odpowiednie okno, które można wyświetlić klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędzi okna głównego lub korzystając z menu Dokumenty tegoż okna:

Istnieje tylko jedno okno z listą zapisanych delegacji, jednak w zależności od tego czy kliknięta zostanie opcja nakazująca pokazać delegacje krajowe czy też zagraniczne, włączony zostaje stosowny filtr za sprawą którego widać jedynie wybrany rodzaj delegacji. Filtr ten można w razie potrzeby wyłączyć.

Okno zapisanych delegacji pozwala wykonać na nich wszystkie operacje, takie jak otwarcie do edycji, usunięcie, sklonowanie istniejącej lub dodanie nowej, a także wydruk dokumentów z wielu delegacji jednocześnie. Dlatego okno to może być wykorzystywane również jako swego rodzaju okno główne programu.

W bazie danych programu można ponadto przechowywać następujące słowniki:

  • osób delegowanych,
  • miejsc docelowych,
  • tras przejazdów,
  • środków lokomocji.

Mają one wprawdzie tylko pomocniczy charakter, ale mogą bardzo ułatwić korzystanie z programu. Jakkolwiek nie wymaga on bowiem do wystawienia delegacji uprzedniego stworzenia wymienionych słowników (delegację można wystawić „z marszu” bez żadnych wcześniejszych przygotowań), to jednak zapisanie tych danych raz sprawia, że nie trzeba wielokrotnie wpisywać ich ręcznie w kolejnych delegacjach. Wystarczy wybrać je z odpowiedniej listy dostępnej w formularzu delegacji. Co więcej, wymienione dane są automatycznie zapamiętywane w odpowiednich słownikach jeśli wpisano je w zatwierdzonej delegacji (w razie potrzeby autozapamiętywanie można wyłączyć w ustawieniach programu). Inaczej mówiąc, słowniki są tworzone i aktualizowane automatycznie wraz z wystawianiem kolejnych delegacji.

Każdy słownik posiada dedykowane okno zawierające listę wpisów. Okna te dostępne są z menu Słowniki w oknie głównym programu. Z listy wpisów można przejść do szczegółowego podglądu i edycji istniejących obiektów. Można również te obiekty z listy usunąć lub dodać zupełnie nowe (bez związku z konkretną delegacją). Jeśli więc użytkownik jednak zechce sporządzić słowniki zanim zacznie wystawiać delegacje, ma wszelkie po temu możliwości.

Wszystkie listy - zarówno delegacji jak i słowniki - można sortować poprzez kliknięcie nagłówka wybranej kolumny.

Wszystkie listy zawierają narzędzie wyszukiwania. Jego istotą jest to, że program automatycznie zaznacza kolejne pozycje listy, dla których wybrana kolumna (Szukaj w) zawiera wpisany przez użytkownika ciąg znaków (Fraza).

Listy zawierają również zestaw filtrów, umieszczony w górnej części okna. Każdy filtr może być włączony lub wyłączony i jest przypisany do określonej kolumny (pola danych). Jeśli jest włączony, warunkiem wyświetlenia danej pozycji na liście jest to, aby przypisane filtrowi pole miało wartość lub wartości wybrane przez użytkownika w ustawieniach filtra.

W przypadku uproszczonego interfejsu użytkownika filtry umieszczone są na specjalnym panelu w górnej części okna. Zestaw filtrów nie pokrywa się przy tym w pełni z zestawem kolumn w tym sensie, że nie każda kolumna ma przypisany filtr. Inaczej wygląda to w przypadku interfejsu rozszerzonego. Wówczas każda kolumna ma przypisany filtr, którego ustawienia dostępne są za pośrednictwem małego przycisku w nagłówku kolumny. Sposób ich działania przypomina przy tym filtry znane z nowszych wersji programu Excel.

W interfejsie rozszerzonym specyfiką okna zapisanych delegacji jest również rozbudowany filtr okresu, w którym wystawiono dokumenty. Ma on postać panelu zajmującego niemal całą lewą część okna zapisanych delegacji.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie można stosować łącznie w tym samym momencie. Jako pierwszy zostaje przy tym zastosowany zestaw filtrów, który determinuje jakie pozycje są widoczne na liście. Sortowanie i wyszukiwanie działa wyłącznie na widocznych pozycjach. Sortowanie ma pierwszeństwo przed wyszukiwaniem w tym sensie, że to ostatnie wykonywane jest na kolejnych widocznych pozycjach, w kierunku od pierwszej do ostatniej.

Spis treści