Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

DuoKomp Delegacje - Dokumentacja

Rozdział 7.
NUMERACJA POLECEŃ WYJAZDU

Spis treści    

Program oferuje trzy różne sposoby numerowania poleceń wyjazdu. W celu uruchomienia wybranego z nich należy wybrać stosowną opcję na zakładce Delegacje w oknie Ustawienia.

Numeracja jest obowiązkowa, każde polecenie wyjazdu musi mieć przypisany numer kolejny. Rozciąga się on również na załączniki oraz rozliczenie podróży służbowej - na stosownych wydrukach pojawia się informacja na podstawie jakiego polecenia wyjazdu został sporządzony. Numer musi być przy tym unikalny w bazie danych - nie jest możliwe, aby dwie różne delegacje były oznaczone tym samym numerem.

Nie ingeruj, sam dopilnuję. Program nie tylko że pozostawia użytkownikowi całkowitą swobodę w oznaczaniu delegacji, ale też nic w tej kwestii nie podpowiada i nie proponuje. Przy tworzeniu nowej delegacji pole „numer” jest na początku zawsze puste.

Podpowiadaj ostatni numer. Program daje swobodę ustalenia numeru delegacji, ale podpowiada jakie oznaczenie miała ostatnia delegacja danego rodzaju. W formularzu nowej delegacji ciąg ten jest wstawiany automatycznie przez program, a fakt, że to tylko pewna sugestia uwydatniony jest stonowaniem koloru czcionki w tym polu. Jego edycja przywraca zwykły (niebieski) kolor znaków.

Autonumeracja. Najbardziej zaawansowana forma kontroli nad oznaczaniem delegacji. Program podejmuje próbę śledzenia ostatniego numeru (delegacje krajowe i zagraniczne traktowane są odrębnie) i podczas tworzenia nowej delegacji proponuje kolejny, jeszcze niezarezerwowany numer. Z autonumeracją wiążą się szablony numeracji. Przycisk Szablony... prowadzi do dalszego formularza, w którym należy wskazać wg jakich wzorców będą nadawane numery. Każdy szablon składa się z przedrostka, części zmiennej i przyrostka. Część zmienna to tak naprawdę licznik. Nigdy nie może on być pusty (nieokreślony), podczas gdy przyrostek i przedrostek mogą przynajmniej teoretycznie takimi pozostać.

Spis treści