Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

DuoKomp Delegacje - Dokumentacja

Rozdział 8.
DRUKOWANIE DOKUMENTÓW DELEGACJI

Spis treści    

W programie istnieje możliwości drukowania następujących dokumentów delegacji:

  • poleceń wyjazdu,
  • rozliczeń kosztów podróży służbowych,
  • wniosków o zaliczkę,
  • tabel przejazdów.

Wydrukowanie polecenia wyjazdu i powiązanych z nimi dokumentów możliwe jest w dwóch miejscach. Po pierwsze, w formularzu edycji delegacji. Po kliknięciu przycisku Drukuj... pojawia się menu, z którego można wybrać wydruk polecenia, rozliczenia lub obu jednocześnie. Jeśli w formularzu zaznaczone są dodatkowo opcje drukowania tabeli przejazdów i wniosku o zaliczkę, zostaną one wydrukowane jako załączniki polecenia wyjazdu.

Wydrukowanie dokumentów z aktualnie edytowanej delegacji powoduje automatycznie zapisanie jej do bazy danych, a następcze kliknięcie przycisku Porzuć nie spowoduje cofnięcia zmian dokonanych przed wydrukiem. Formularz udostępnia również podgląd wydruku.

Inny sposób wydruku dokumentów delegacji to wybranie odpowiedniej opcji w menu listy zapisanych delegacji. Wydrukowane zostaną wszystkie zaznaczone na liście dokumenty i w istocie funkcja ta pomyślana jest jako służąca wydrukom wielu dokumentów jednocześnie. Lista zapisanych delegacji nie udostępnia jednak podglądu wydruku, w tym celu trzeba otworzyć delegację w formularzu.

Program daje możliwość ustawienia wyglądu wydruków dokumentów delegacji. Odpowiednie opcje można wybrać na zakładce Wydruki okna Ustawienia. Użytkownik ma wpływ na krój i wielkość czcionki, odstęp między liniami tekstu (tzw. interlinię) oraz marginesy strony. Dodatkowo można ustalić liczbę kopii polecenia wyjazdu i rozliczenia delegacji oraz załączników jakie mają być drukowane. Zawsze można powrócić do standardowych ustawień programu klikając przycisk Domyślne. Są one zoptymalizowane dla wydruków na kartce formatu A4 w układzie pionowym.

Spis treści