Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

DuoKomp Delegacje - Dokumentacja

Rozdział 3.
INSTALACJA

Spis treści    

Przed pierwszym użyciem wersji demonstracyjnej program powinien zostać zainstalowany przez uruchomienie oryginalnego pakietu instalacyjnego. Próba prostego skopiowania plików programu przed zapisaniem klucza aktywacyjnego może spowodować, że odmówi on działania. Jeśli jednak w katalogu programu znajduje się już prawidłowy plik klucza aktywacyjnego, bezpośrednie kopiowanie jest możliwe i pozwala uczynić aplikację bardziej mobilną. Nie ma bowiem wówczas przeszkód, aby uruchomić ją np. z pendrive'a.

Instalator co do zasady musi zostać uruchomiony na koncie z uprawnieniami administracyjnymi, w przeciwnym razie instalacja może zakończyć się niepowodzeniem.

Domyślnie dane zapisanych delegacji i słowników przechowywane są w katalogu programu w pliku delegacje.dat. Ogólne ustawienia programu zawiera z kolei plik delegacje.ini (zlokalizowany w tym samym folderze), zaś w user.key zapisany zostaje klucz aktywacyjny programu dostarczany po wniesieniu opłaty licencyjnej. W trybie obsługi wielu firm lokalizacja tych plików jest jednak odmienna.

W razie istnienia w systemie kilku kont użytkowników, może zajść potrzeba odpowiedniego ustawienia praw dostępu do wymienionych plików, przy czym instalator podejmuje próbę ustawienia ich jako dostępnych bez ograniczeń dla wszystkich.

Podczas ponownej instalacji programu do katalogu, w którym już istnieją pliki wymienione wyżej, nie są one nadpisywane przez instalator, więc tak przeprowadzona reinstalacja nie prowadzi w normalnych okolicznościach do utraty danych i ustawień. Natomiast należy podkreślić, że usunięcie programu poprzez użycie jego deinstalatora powoduje usunięcie wszystkich plików, także tych z danymi.

W typowych warunkach, po zainstalowaniu programu do pustego lub wcześniej nieistniejącego katalogu, lista plików i podkatalogów będzie wyglądała następująco:

Spis treści