Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

DuoKomp Delegacje - Dokumentacja

Rozdział 4.
OBSŁUGA PROGRAMU

Spis treści    

Obsługa aplikacji jest bardzo łatwa i intuicyjna, interfejs został bowiem możliwie dalece uproszczony, a zarazem dostosowany do zasadniczych celów programu. Do nawigacji i wyboru opcji można używać zarówno myszy jak i klawiatury (najlepsze rezultaty zazwyczaj osiąga się łącząc jedno z drugim). W efekcie DuoKomp Delegacje nie wymagają żadnych szczególnych umiejętności w posługiwaniu się komputerem. Nie jest też konieczne jakieś szczególne „przyuczenie się” do programu.

Po pierwszym uruchomieniu programu użytkownikowi ukaże się niewielkie okno główne , które jest punktem wyjścia do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji aplikacji:

Program udostępnia dwa rodzaje interfejsów użytkownika: uproszczony oraz rozszerzony. Po pierwszym uruchomieniu aktywny jest interfejs uproszczony, zalecany dla mniej zaawansowanych użytkowników. Jest on bardzo prosty i czytelny, jednak nie daje takich możliwości jak interfejs rozszerzony. Przełączenia pomiędzy nimi można dokonać w menu Widok okna głównego.

Interfejs rozszerzony charakteryzuje się przede wszystkim następującymi cechami:

  • bogatszy pasek narzędzi okna głównego,
  • okno główne może pracować w trybie pełnoekranowym, zaś lista zapisanych delegacji oraz słowniki wyświetlane są w jego wnętrzu,
  • jednocześnie mogą być otwarte różne okna słowników oraz okno zapisanych delegacji; mogą być one minimalizowane i maksymalizowane wewnątrz okna głównego,
  • okna słówników oraz wystawionych delegacji posiadają bardziej rozbudowany zestaw filtrów, które w działaniu przypominają wówczas filtry znane z nowszych wersji programu Excel.

W celu zwrócenia uwagi użytkownika na niektóre istotne, ale zarazem niekoniecznie oczywiste szczegóły, w pewnych sytuacjach może pojawić się okienko zatytułowane Wskazówka lub w inny podobny sposób. Takich zwięzłych porad jest w programie kilkanaście, ale nie wszystkie muszą się ujawnić każdemu użytkownikowi. Po zapoznaniu się z treścią konkretnej porady można zaznaczyć pole nakazujące programowi powstrzymanie się od jej pokazywania w przyszłości.

Spis treści