Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - CENNIK

Program udostępniany jest na licencji SHAREWARE. Nowy użytkownik może pobrać i przetestować program bez zobowiązania do zakupu pełnej licencji, jednak dalsze korzystanie z niego po zakończeniu testów wymaga zakupienia klucza aktywacyjnego. Więcej informacji w umowie licencyjnej dostępnej podczas i po instalacji konkretnej wersji programu.

Poniższy cennik obowiązuje od dnia 2 stycznia 2024 r.

Zachęcamy również do zapoznania się z działem Promocje ‐ każdy z naszych użytkowników, zarówno nowy jak i dokonujący odnowienia aktywacji, ma możliwość skorzystania z atrakcyjnych rabatów.

Ważność klucza aktywacyjnego* Cena BRUTTO **
Cennik ogólny dla wszystkich użytkowników
6 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
80,00
12 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
140,00
18 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
190,00
24 miesiące
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
240,00
Bezterminowy
tylko na wersje oznaczone jako 3.x
380,00
Użytkownicy, którzy w dniu publikacji wersji 3.0 jako ostatni klucz posiadali klucz bezterminowy na wersje 2.x
- pod warunkiem, że zakupią od razu klucz bezterminowy na wersje 3.x
Bezterminowy
tylko na wersje oznaczone jako 3.x
320,00
Nowi użytkownicy (pierwszy klucz aktywacyjny)
6 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
0,00
12 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
70,00
18 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
126,67
24 miesiące
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
180,00
Bezterminowy
tylko na wersje oznaczone jako 3.x
332,50

Licencja udzielana jest dla określonego podmiotu, dlatego program „blokowany” jest NIP-em (VAT ID) użytkownika. Natomiast nie ma ograniczeń co do ilości stanowisk komputerowych na których program zostanie zainstalowany.

* W razie wykupienia klucza na czas oznaczony użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej aktualizacji programu do WSZYSTKICH jego nowych wersji jakie ukażą się w opłaconym okresie. W przypadku wykupienia klucza bezterminowego, prawo do bezpłatnej aktualizacji dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE wersji oznaczonych jako 3.x - w razie ukazania się np. wersji 4.0 i kolejnych, skorzystanie z nich będzie wymagało wniesienia dodatkowej opłaty.

** Podane kwoty są faktyczną ceną do zapłaty bez względu na inne okoliczności, w tym podatkowe. Jeżeli w związku z transakcją na sprzedawcy ciąży obowiązek naliczenia VAT wg stawki obowiązującej w kraju jego rejestracji, wówczas zostaje on ujęty w podanych kwotach.