Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - PROMOCJE

Pierwsze 6 miesięcy pierwszego abonamentu GRATIS

Jesteś nowym użytkownikiem Prostych Faktur? A może dopiero zamierzasz pobrać instalator lub po raz pierwszy spotykasz się z naszymi aplikacjami?

Proste Faktury są oprogramowaniem typu shareware, które użytkownik może przetestować bez zobowiązań w rozsądnym okresie czasu. To standardowe rozwiązanie szeroko spotykane w takiej czy innej formie również w innych aplikacjach.

My jednak oferujemy coś więcej. Każdy nowy użytkownik dokonujący pierwszej aktywacji na wybrany okres ‐ 6, 12, 18 lub 24 miesiące ‐ w swoim pierwszym abonamencie pierwsze 6 miesięcy otrzymuje całkowicie za darmo! Bez jakichkolwiek zastrzeżeń i ograniczeń.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli będzie to abonament półroczny, będzie on całkowicie darmowy - otrzymasz klucz aktywacyjny z pominięciem etapu płatności. W przypadku abonamentów na 12, 18 i 24 miesiące, ich koszt zostanie pomniejszony proporcjonalnie o, odpowiednio, 1/2, 1/3 lub 1/4 kwoty regularnej.

A co z użytkownikami preferującymi licencje bezterminowe? Mamy również i taką opcję w ofercie i również dla niej zostanie naliczony rabat z tytułu pierwszej aktywacji.

Obecnie jest to stała (bezterminowa) promocja będąca częścią standardowego cennika. Łączy się z ewentualnymi innymi mającymi zastosowanie promocjami. Rabat naliczany jest w formularzu zamówienia w momencie, gdy zbierze on już dostatecznie dużo danych potrzebnych do stwierdzenia, że aktywacji dokonuje nowy użytkownik.

Polecaj Proste Faktury. Możesz je mieć nawet za 1 zł.

Każdy użytkownik, który w czasie trwania akcji promocyjnej "Polecaj Proste Faktury" zakupi klucz aktywacyjny do programu na dowolny okres, otrzyma przypisany mu unikalny, ważny przez 6 miesięcy (180 dni) kod promocyjny. Kod taki może przekazać dowolnej liczbie innych osób/firm, polecając im korzystanie z programu Proste Faktury. Jeżeli osoba/firma, która nigdy nie posiadała wykupionego klucza aktywacyjnego do programu zakupi go, a składając zamówienie poda otrzymany kod promocyjny, uzyska wówczas 20% rabatu na pierwszy zakup klucza. Otrzyma też jak każdy inny swój własny kod promocyjny, który może przekazać dalej swoim znajomym i kontrahentom.

Za każdego użytkownika, który po raz pierwszy zakupi* klucz aktywacyjny do programu Proste Faktury, osobie/firmie, której kod promocyjny zostanie wpisany w formularzu zamówienia, przysługuje 20% rabatu na jedno kolejne przedłużenie ważności jej własnego klucza. Polecenie 1 nowego użytkownika oznacza 20% rabatu, 2 nowych użytkowników - 40% rabatu, itd. Jeśli za pomocą jednego kodu promocyjnego poleconych zostanie 5 lub więcej nowych użytkowników, cena kolejnego klucza wyniesie 1zł.


*) Użytkownikowi polecającemu rabat przysługuje pod warunkiem, że zamówienie użytkownika poleconego zostanie nie tylko złożone, ale faktycznie zrealizowane w określonym terminie - patrz ust. 5 Regulaminu promocji.

Regulamin promocji „Polecaj Proste Faktury” w wersji opublikowanej 5 lipca 2021 r.


Rozwijaj się razem z nami. Odbierz 40% rabat na migrację do programu Sprzedaż i Magazyn

Od wielu lat rozwijamy równolegle dwie aplikacje sprzedażowe:

  • Proste Faktury nastawione zgodnie ze swoją nazwą na względnie nieskomplikowane operacje w zakresie fakturowania,
  • Sprzedaż i Magazyn będący znacznie bardziej rozbudowanym rozwiązaniem, m.in. w zakresie obsługi sieci i magazynu.

Ponieważ w przypadku wielu użytkowników naturalną ścieżką rozwoju jest przejście z rozwiązania prostszego na odpowiadające bardziej złożonym potrzebom, ułatwiamy im to zarówno w sensie czysto technicznym, jak i oferując atrakcyjne cenowe warunki migracji.

Każdy nowy użytkownik programu Sprzedaż i Magazyn, który posiadał już kiedykolwiek wcześniej jakąkolwiek aktywację programu Proste Faktury, otrzymuje automatycznie 40% rabatu na pierwszy klucz aktywacyjny do Sprzedaży i Magazynu.

Bliżej opisane jest to w poniższych działach: