Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Możliwości

W zakresie obsługi sprzedaży i fakturowania oferujemy 2 rozwiązania dostosowane do różnych poziomów potrzeb użytkowników:

  • program Proste Faktury jako narzędzie pierwszego wyboru w niewielkiej firmie usługowej, handlowej lub produkcyjnej; maksymalnie intuicyjna obsługa idzie w parze z rozsądnym zakresem funkcjonalności;
  • zapewniający znacznie większe możliwości i wyższy poziom bezpieczeństwa program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - właściwy dla firmy nieco większej lub mającej bardziej skomplikowane relacje z klientami.

Porównanie

Możliwości Sprzedaż i magazyn Proste Faktury
Faktury i rachunki
Paragony fiskalne
Kosztorysy, oferty, zamówienia, zlecenia produkcyjne
Zarządzanie etapami realizacji zamówień
Faktury częściowe (zaliczkowe) i końcowe
Zarządzanie grupami powiązanych dokumentów
Faktury i rachunki cykliczne
Zarządzanie płatnościami
Przypomnienia i wezwania do zapłaty
Noty odsetkowe
Stany magazynowe - opcje podstawowe
Stany magazynowe - zakres rozszerzony
WZ i PZ
Wydania i zwroty z zamówień
Dostawy towarów do magazynu (zamówienia od dostawców)
Opcjonalne ceny zakupu towarów magazynowych
Inwentaryzacja
Dostawcy i nabywcy
Rabaty
Cenniki
Noty księgowe
Rejestr sprzedaży VAT
JPK-FA
Dokumenty w różnych walutach
Dokumenty w różnych językach
Projektant wyglądu dokumentów
Wysyłanie dokumentów emailem
Wymiana danych z innymi rozwiązaniami
Pakiet kalkulatorów
Wyszukiwanie w Bazie Internetowej REGON
Praca sieciowa na wielu komputerach jednocześnie
Autoryzacja dostępu (login i hasło)
Zróżnicowane uprawnienia użytkowników
Indywidualne ustawienia programu dla poszczególnych użytkowników
Zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych
Logi systemowe i historie zdarzeń obiektów i dokumentów