Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Cennik

Program udostępniany jest na licencji SHAREWARE. Nowy użytkownik może pobrać i przetestować program bez zobowiązania do zakupu pełnej licencji, jednak dalsze korzystanie z niego po zakończeniu testów wymaga zakupienia klucza aktywacyjnego. Więcej informacji w umowie licencyjnej dostępnej podczas i po instalacji konkretnej wersji programu.

Poniższy cennik obowiązuje od dnia 2 stycznia 2024 r.

Ważność klucza aktywacyjnego* Cena BRUTTO**
Licencja do 5 fizycznych użytkowników*** Licencja powyżej 5 fizycznych użytkowników***
Cennik ogólny dla wszystkich użytkowników
6 miesięcy
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
140,00 200,00
12 miesięcy
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
210,00 300,00
18 miesięcy
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
280,00 400,00
24 miesiące
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
350,00 500,00
Bezterminowy
(tylko na wersje oznaczone jako 1.x)
600,00 900,00
Cennik migracji dla zarejestrowanych użytkowników programu Proste Faktury
- rabat 40%, dotyczy pierwszej aktywacji programu Sprzedaż i Magazyn
6 miesięcy
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
84,00 120,00
12 miesięcy
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
126,00 180,00
18 miesięcy
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
168,00 240,00
24 miesiące
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
210,00 300,00
Bezterminowy
(tylko na wersje oznaczone jako 1.x)
360,00 540,00

Licencja udzielana jest dla określonego podmiotu, dlatego program „blokowany” jest NIP-em (VAT ID) użytkownika.

* W razie wykupienia klucza na czas oznaczony użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej aktualizacji programu do WSZYSTKICH jego nowych wersji jakie ukażą się w opłaconym okresie. W przypadku wykupienia klucza bezterminowego, prawo do bezpłatnej aktualizacji dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE wersji oznaczonych jako 1.x - w razie ukazania się np. wersji 2.0 i kolejnych, skorzystanie z nich będzie wymagało wniesienia dodatkowej opłaty.

** Podane kwoty są faktyczną ceną do zapłaty bez względu na inne okoliczności, w tym podatkowe. Jeżeli w związku z transakcją na sprzedawcy ciąży obowiązek naliczenia VAT wg stawki obowiązującej w kraju jego rejestracji, wówczas zostaje on ujęty w podanych kwotach.

*** Limit ilości fizycznych użytkowników oznacza, że jednocześnie może być zalogowana do programu wskazana ograniczeniem ich liczba, przy czym przez fizycznego użytkownika należy rozumieć wpis w tabeli użytkowników identyfikowany w szczególności przez unikalny login. Nie wyklucza to utworzenia w programie większej ilości użytkowników w ogóle, ani instalacji programu na większej liczbie komputerów. Nie należy natomiast mylić tego z użytkownikiem w znaczeniu licencjobiorcy oraz nabywcy klucza aktywacyjnego, który jest identyfikowany określonym NIP-em (VATID) podanym w formularzu zamówienia klucza i w tym sensie jest zawsze jeden.