Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Zamówienie klucza aktywacyjnego

Program udostępniany jest na licencji SHAREWARE. Nowy użytkownik może pobrać i przetestować program bez zobowiązania do zakupu pełnej licencji, jednak dalsze korzystanie z niego po zakończeniu testów wymaga zakupienia klucza aktywacyjnego. Więcej informacji w umowie licencyjnej dostępnej podczas i po instalacji konkretnej wersji programu.

Aby zamówić klucz aktywacyjny do programu, prosimy wypełnić zamieszczony poniżej formularz i potwierdzić złożenie zamówienia na kolejnej stronie jaka się pojawi. W razie wybrania opcji płatność internetowa nastąpi przekierowanie do serwisu płatności online.

W odpowiedzi na zamówienie wyślemy emailem:

  • klucz aktywacyjny,
  • nadany numer identyfikacyjny klienta wraz z hasłem logowania do serwisu,
  • fakturę VAT.

Przedłużenie ważności klucza:

Jeśli użytkownik posiada już klucz aktywacyjny do programu i zamierza jedynie przedłużyć jego ważność lub posiada klucz do innego z naszych programów, zalecamy uprzednie zalogowanie się w menu "Moje konto". W przeciwnym razie:

  • wprowadzone w poniższym formularzu dane użytkownika zostaną skonsolidowane z danymi dotychczas zapisanymi na Koncie użytkownika, przy czym zostanie zachowany dotychczasowy adres e-mail bez względu na to co zostanie wpisane poniżej,
  • mogą nie zostać uwzględnione niektóre promocje i naliczone niektóre rabaty.

Więcej informacji w pytaniach i odpowiedziach nt. zamawiania u nas usług i oprogramowania.

Formularz zamówienia klucza aktywacyjnego do programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn
Krok 1 z 3

Pola oznaczone znakiem * muszą zostać obowiązkowo wypełnione


Dane użytkownika

Nazwa firmy / organizacji*:

Adres (ulica)*:

Miejscowość*:

Kod poczt.*:

Kraj*:

NIP (VAT ID) z kodem kraju*:
 

E-mail*:


Aktywacja i płatność

Rodzaj klucza / limit użytkowników*:

Sposób płatności:


*) Limit fizycznych użytkowników oznacza maksymalną ich liczbę jaka może zalogować się jednocześnie do programu, przy czym przez fizycznego użytkownika należy rozumieć wpis w tabeli użytkowników w programie, identyfikowany w szczególności przez unikalny login. Nie należy mylić tego z użytkownikiem w sensie nabywcy klucza, którego dane wprowadzono w polach powyżej.

Wybrana została płatność tradycyjnym przelewem, co nie jest zalecane. O ile nie zachodzą bardzo wyjątkowe, niemożliwe do obejścia okoliczności, rekomendujemy wykonanie płatności za pośrednictwem kanałów internetowych. Docelowo będą one jedyną dostępną opcją.

Dodatkowe informacje

Dodatkowy komentarz dotyczący zamówienia lub programu:

Regulaminy i zgody

Obowiązkowa jest akceptacja tych punktów, które oznaczono gwiazdką (*).

* Zapoznałem się i akceptuję Ogólny regulamin serwisu określający m.in. zasady składania zamówień przy pomocy niniejszego formularza.

* Oświadczam, że na potrzeby niniejszej transakcji jestem przedsiębiorcą zarejestrowanym w Unii Europejskiej i zamawiam klucz aktywacyjny do programu używanego w ramach mojej działalności gospodarczej. Jeżeli podany wyżej identyfikator podatkowy jest prawidłowym numerem VAT weryfikowalnym w VIES (posiadam rejestrację VATUE), niniejsza transakcja może zostać rozliczona jako transgraniczna wewnątrz Unii Europejskiej i VAT z tego tytułu może podlegać rozliczeniu w kraju mojej rejestracji. Jeśli jednak powyższe warunki nie są spełnione, dostawca w każdym wypadku samodzielnie naliczy i rozliczy VAT w ramach widocznej wyżej kwoty do zapłaty - stosownie do reguł obowiązujących w kraju jego rejestracji.

* Zamówiony klucz aktywacyjny zostanie udostępniony w sposób opisany w Ogólnym regulaminie serwisu bez zbędnej zwłoki po pomyślnym przetworzeniu płatności. Klucz aktywacyjny stanowi treść cyfrową udostępnianą bez użycia nośników materialnych, a z chwilą jego udostępnienia usługa zostaje wykonana w całości i ze względu na swój charakter nieodwracalnie. Stąd, jeżeli do użytkownika, na rzecz którego składane jest zamówienie, mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przewidujące możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym przepisy rozciągające to uprawnienie na przedsiębiorców, od chwili udostępnienia zamówionego klucza aktywacyjnego prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Akceptuję te warunki.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi na wyżej podany adres email również niezwiązanej z przetworzeniem niniejszego zamówienia informacji handlowej odnośnie oprogramowania dystrybuowanego przez firmę Twin Points Technologies. Zgoda jest dobrowolna i umożliwi nam przekazywanie najnowszych ważnych informacji o programach, które dystrybuujemy, w tym o ich aktualizacjach oraz wygasających aktywacjach. Nie będziemy poza tym wysyłać żadnych innych materiałów, ani udostępniać adresów mailowych użytkowników innym podmiotom. Użytkownik ma zawsze możliwość wycofania swojej zgody na otrzymywanie tego rodzaju korespondencji.