Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 3.5.
Sprzedaż »
FAKTURY ZALICZKOWE I KOŃCOWE

Spis treści    

Koncepcja faktury zaliczkowej i końcowej w programie

Program Proste Faktury zawiera ograniczone wsparcie w zakresie wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych. Przyjęto w tym zakresie następujące założenia:

 • faktury zaliczkowe i końcowe nie są zasadniczo odrębnymi rodzajami faktur w świetle przepisów prawa podatkowego, ale może ono przewidywać dla nich pewne specyficzne wymagania;
 • w związku z powyższym faktury zaliczkowe i końcowe nie są wyróżnione w programie jako odrębne ich rodzaje, ale program udostępnia w koniecznym zakresie możliwość wprowadzenia dodatkowych parametrów typowych dla faktur zaliczkowych i końcowych;
 • wszystkie informacje zawarte na fakturach zaliczkowych i końcowych użytkownik wprowadza zawsze ręcznie; ze względu na brak w dość prostym programie obiektu zamówienia, nie ma w szczególności możliwości automatycznego wyliczania kwot zaliczek i rozliczeń końcowych na podstawie wspólnego, osobno wprowadzonego do programu zamówienia; jeżeli użytkownik potrzebuje bardzie zaawansowanych i automatycznych mechanizmów w tym zakresie, powinien zainteresować się programem DuoKomp Sprzedaż i Magazyn;
 • możliwość wprowadzenia dodatkowych parametrów typowych dla faktur zaliczkowych i końcowych dostępna jest w programie w zakresie wynikającym przede wszystkim z wymogów JPK-FA od wersji 3, a w dalszej kolejności także przez wzgląd na wygodę użytkownika; wynika to z faktu, że o ile program umożliwia dowolne opisanie sprzedaży poprzez np. nazwy produktów oraz uwagi do faktury, o tyle wygenerowanie przez program prawidłowego JPK-FA wymaga wprowadzenia określonych informacji w sposób uporządkowany, w przewidzianych dla tego celu polach danych; z tego względu zaleca się, aby obecnie wszystkie faktury zaliczkowe i końcowe wystawiać zgodnie ze wskazówkami zawartymi poniżej, nawet jeśli można to zrobić i w przeszłości robiło się w sposób bardziej opisowy.

Wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych w programie

W programie jako zaliczkowe lub końcowe można oznaczyć następujące rodzaje faktur:

 • VAT,
 • kasowa,
 • proforma,
 • marża,
 • korygująca.

W przypadku faktur korygujących dokonuje się tego tylko poglądowo w celu wskazania jakiego rodzaju fakturę korygowano i na tym ustawienia w tym zakresie kończą się. Znacznie więcej opcji dostępnych jest w przypadku pozostałych rodzajów faktur i można je znaleźć pod przyciskiem Zaliczkowanie. Po jego kliknięciu pojawi się okno Dane do faktur zaliczkowych i końcowych.

Dodatkowe dane na potrzeby faktur zaliczkowych i końcowych dostępne są pod warunkiem, że w polu zakres danej faktury wybrano opcje zaliczka lub rozliczenie końcowe. W przeciwnym razie przycisk Zaliczkowanie staje się nieaktywny, a ewentualnie wprowadzone wcześniej parametry zostają usunięte z chwilą kolejnego zapisania faktury. Możliwe do wprowadzenia parametry dzielą się na 2 grupy:

 • specyfikacja zamówienia - w założeniu przeznaczone dla faktur zaliczkowych, ale program nie zabroni użytkownikowi użycia ich w przypadku faktury końcowej,
 • wcześniej wystawione faktury zaliczkowe - w założeniu przeznaczone dla faktur końcowych, ale program nie zabroni użytkownikowi użycia ich w przypadku faktury zaliczkowej.

W zakresie takich ustawień jak waluta bazowa i ewentualne przeliczenie międzywalutowe, sposób wyliczania wartości (netto, brutto, mieszany), terytorialność i zasady opodatkowania takie jak odwrotne obciążenie czy zwolnie z podatku - specyfikacja zamówienia przejmuje je z zaawansowanych ustawień nadrzędnej faktury. Dla ułatwienia sobie pracy, tworząc specyfikację zamówienia można wspomóc się również ogólnym słownikiem produktów. Informacja o wcześniej wystawionych fakturach zaliczkowych jest zasadniczo tylko prostą listą ich numerów kolejnych z opcjonalną możliwością podania dat ich wystawienia. Dla ułatwienia można jednak posłużyć się również słownikiem wystawionych wcześniej dokumentów, który pozwala na filtrowanie m.in. po zakresie (domyślnie faktury zaliczkowe) oraz kontrahencie.

W zależności od tego czy zaznaczone zostaną opcje Drukuj na fakturze - osobno dla każdej z grup - parametry zostaną albo tylko w bazie danych programu na potrzeby w wszczególności wytworzenia JPK-FA, albo odpowiednia informacja zostanie również umieszczona na wydruku. To ostatnie rozwiązanie jest zalecane, gdyż nawet przy braku automatyzmu generowania tych parametrów, ułatwia użytkownikowi wprowadzenie prawidłowej treści faktury.

Ze wględu na brak w programie obiektu zamówienia i związany z tym brak automatycznego generowania faktur zaliczkowych i końcowych zaleca się, aby w sytuacji tworzenia kilku kolejnych faktur zaliczkowych do tego samego zamówienia, klonować kolejno faktury już istniejące. Jest to o tyle wygodne, że sklonowane zostaną również już wcześniej wprowadzone parametry zamówienia i nie trzeba będzie wprowadzać ich ponownie.

Spis treści