Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 2.2.
Program »
INSTALACJA

Spis treści    

Przed pierwszym użyciem programu w trybie demonstracyjnym powinien on zostać zainstalowany przez uruchomienie oryginalnego pakietu instalacyjnego. Próba prostego skopiowania plików z innej istniejącej już kopii programu przed wprowadzeniem klucza aktywacyjnego może spowodować, że w ogóle odmówi on działania. Jeśli jednak w katalogu programu znajduje się już prawidłowy plik klucza aktywacyjnego, bezpośrednie kopiowanie jest teoretycznie możliwe i pozwala uczynić aplikację bardziej mobilną. Nie ma bowiem wówczas przeszkód, aby uruchomić ją np. z pendriva. Nie mniej jednak jeśli program nie ma być przenoszony na pendrivie, lecz zostać zainstalowany na stałe na dysku twardym komputera, zaleca się w każdym wypadku użyć instalatora, gdyż zadba on w szeczególności o ustawienie uprawnień do plików oraz zarejestrowanie wymaganych bibliotek. Do ewentualnego odtworzenia lub przeniesienia danych składowanych w katalogu programu należy wówczas użyć narzędzi archiwizacyjnych udostępnianych przez sam program.

Instalator co do zasady musi zostać uruchomiony przez użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi, w przeciwnym razie instalacja może zakończyć się niepowodzeniem.

Domyślnie dane dokumentów, produktów, kontrahentów i walut zapisywane są w katalogu programu, w pliku pf.dat. Ogólne ustawienia programu zawiera z kolei plik pf.ini (zlokalizowany w tym samym folderze), zaś w user.key zapisany zostaje klucz aktywacyjny programu dostarczany po wniesieniu opłaty licencyjnej. Pliki z rozszerzeniem .dlng zawierają tłumaczenia dokumentów dostępne do edycji dla użytkowników. W trybie obsługi wielu firm lokalizacja tych plików jest jednak odmienna, stąd też po włączeniu tego trybu w zasadzie nie można używać programu z pendriva.

Podczas ponownej instalacji programu do katalogu, w którym już istnieją pliki wymienione wyżej, nie są one nadpisywane przez instalator, więc tak przeprowadzona reinstalacja nie prowadzi w normalnych okolicznościach do utraty danych i ustawień. Natomiast należy podkreślić, że usunięcie programu poprzez użycie jego deinstalatora powoduje usunięcie wszystkich plików, także tych z danymi.

W katalogu programu znajdują się także pliki pakietu Kalkulatory i weryfikatory. Wśród tych plików są m.in. lc.ini oraz cc.ini, które zawierają ustawienia Kalkulatorów wynagrodzeń (odpowiednio - z umowy o pracę oraz cywilnoprawnych). Z kolei ratestable.txt oraz ccratestable.txt zawierają tabele stawek odsetek podatkowych i cywilnoprawnych.

W typowych warunkach, po zainstalowaniu programu do pustego lub wcześniej nieistniejącego katalogu, lista plików i podkatalogów będzie wyglądała następująco:

Spis treści