Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 6.1.
Księgowość »
NOTY KSIĘGOWE

Spis treści    

Program umożliwia wystawianie not uznaniowych i obciążeniowych pod uniwersalnym szablonem noty księgowej. Chociaż ten specyficzny dokument nie jest stricte dokumentem sprzedaży, w programie jest udostępniony użytkownikowi w sposób bardzo podobny do faktur i rachunków. Aby utworzyć nową notę księgową należy wykonać jedną z następujących operacji:

  • kliknąć Nowa nota księgowa... w menu Sprzedaż okna głównego (zrzut nr 1)
  • kliknąć przycisk Nowa... na liście wystawionych i zapisanych not księgowych (zrzut nr 2)
  • kliknąć Klonuj... w menu listy wystawionych not księgowych – spowoduje to utworzenie dokumentu o cechach istniejącej noty zaznaczonej na liście, przy czym zostanie mu nadany nowy numer kolejny i aktualna data wystawienia (zrzut nr 3).

Okno pozwalające na tworzenie i edycję noty księgowej skonstruowane jest niemal identycznie jak okna edycji faktur i rachunków. Co więcej, podobnie jak faktury i rachunki, noty księgowe przyjmują domyślne ustawienia z karty Sprzedaż okna Ustawienia, a mianowicie:

  • język,
  • sposób i termin płatności.

Na notach księgowych drukowane jest również miejsce wystawienia dokumentu wpisane w ustawieniach programu dla faktur i rachunków. Do not księgowych można dołączać informację o płatnościach dokonanych z ich tytułu – nowe dokumenty przejmują domyślne ustawienia płatności z ustawień programu. Lista wystawionych not księgowych udostępnia opcje raportowania statusu płatności analagiczne do rozwiązań znanych m.in. z listy wystawionych faktur i rachunków.

Nie mniej jednak jest to specyficzny rodzaj dokumentu odrębny od wszystkich innych w programie. Dlatego posiada on w szczególności:

  • własną autonumerację,
  • własnego projektanta układu wydruku,
  • własny słownik uwag użytkownika do dokumentu.
Spis treści