Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 2.4.
Program »
OBSŁUGA PROGRAMU

Spis treści    

Obsługa aplikacji jest bardzo łatwa i intuicyjna, interfejs został bowiem możliwie dalece uproszczony, a zarazem dostosowany do zasadniczych celów programu. Do nawigacji i wyboru opcji można używać zarówno myszy jak i klawiatury (najlepsze rezultaty zazwyczaj osiąga się łącząc jedno z drugim). W efekcie Proste Faktury nie wymagają żadnych szczególnych umiejętności w posługiwaniu się komputerem. Nie jest też konieczne jakieś szczególne „przyuczenie się” do programu.

Po pierwszym uruchomieniu programu użytkownikowi ukaże się niewielkie okno główne, które jest punktem wyjścia do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji aplikacji:

Program udostępnia dwa rodzaje interfejsów użytkownika: uproszczony oraz rozszerzony. Po pierwszym uruchomieniu aktywny jest interfejs uproszczony, zalecany dla mniej zaawansowanych użytkowników. Jest on bardzo prosty i czytelny, jednak nie daje takich możliwości jak interfejs rozszerzony. Przełączenia pomiędzy nimi można dokonać w menu Widok okna głównego.

Interfejs rozszerzony charakteryzuje się przede wszystkim następującymi cechami:

  • bogatszy pasek narzędzi okna głównego,
  • okno główne może pracować w trybie pełnoekranowym, zaś takie okna jak lista zapisanych faktur oraz słowniki wyświetlane są w jego wnętrzu i można ich otworzyć kilka naraz,
  • okna słowników, list i raportów posiadają bardziej rozbudowany zestaw filtrów, które w działaniu przypominają wówczas filtry znane z nowszych wersji programu Excel.

W celu zwrócenia uwagi użytkownika na niektóre istotne, ale zarazem niekoniecznie oczywiste szczegóły, w pewnych sytuacjach może pojawić się okienko zatytułowane Wskazówka lub w inny podobny sposób. Takich zwięzłych porad jest w programie kilkanaście, ale nie wszystkie muszą się ujawnić każdemu użytkownikowi. Po zapoznaniu się z treścią konkretnej porady można zaznaczyć pole nakazujące programowi powstrzymanie się od jej pokazywania w przyszłości.

Spis treści