Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 6.6.
Księgowość »
REJESTR SPRZEDAŻY VAT

Spis treści    

Program umożliwia tworzenie rejestru sprzedaży VAT, czyli zestawienia znajdujących się w bazie danych:

  • faktur VAT,
  • kasowych,
  • wewnętrznych,
  • korygujących oraz
  • dziennych zestawień sprzedaży

- z datą rozliczenia mieszczącą się w wybranym okresie czasu (miesiącu lub kwartale).

Rejestr tworzony jest w oparciu o dokumenty wybranych przez użytkownika rodzajów, niebędących duplikatami i których wartość wyrażona jest w złotych. Datę rozliczenia można ustawić osobno we właściwościach każdego wystawianego dokumentu, przy czym domyślnie jest to to data jego wystawienia. Ze względu na wymóg przeliczenia uwzględnianych w rejestrze sprzedaży dokumentów na złote należy pamiętać o ustawieniu tejże opcji dla poszczególnych z nich.

Z uwagi na ilość danych jakie zawiera rejestr sprzedaży zaleca się odpowiednie dostosowanie ustawień wydruku, w szczególności zmniejszenie czcionki i marginesów. Można je ustawić w specjalnym oknie dostępnym pod przyciskiem Format... w oknie wydruku rejestru. Wskazane jest także włączenie poziomej orientacji strony (przycisk Drukarka...).

Spis treści