Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 1.
WSTĘP

Spis treści  

Proste Faktury to wygodna w obsłudze aplikacja do fakturowania i podstaw zarządzania sprzedażą. Program oferuje w szczególności następujące funkcje i możliwości:

 • Wystawianie:
  • faktur VAT, VAT marża, VAT RR, wewnętrznych, pro forma, korygujących i not korygujących,
  • rachunków,
  • paragonów fiskalnych (współpraca z urządzeniami fiskalnymi marki Novitus),
  • zestawień sprzedaży bezfakturowej,
  • not księgowych,
  • pokwitowań KP i KW,
  • formularzy przelewów,
  • przypomnień i wezwań do zapłaty,
  • not odsetkowych,
  • not księgowych (obciążeniowych i uznaniowych),
  • dokumentów WZ i PZ;
 • Faktura netto, brutto oraz mieszana;
 • Obsługa faktur wewnątrzwspólnotowych i eksportowych;
 • Wybór dowolnej waluty dokumentu;
 • Przeliczanie kwot na dokumencie pomiędzy walutami;
 • Kompletna baza walut NBP z opcją aktualizacji kursów wymiany z serwera NBP;
 • Wbudowane języki wydruku faktur i rachunków: polski, angielski, niemiecki, niderlandzki;
 • Możliwość stworzenia własnych tłumaczeń faktur i rachunków na bazie wbudowanych;
 • Autonumeracja dokumentów;
 • Zarządzanie stanami magazynowymi towarów handlowych;
 • Zarządzanie płatnościami;
 • Klonowanie dokumentów;
 • Faktury i rachunki cykliczne;
 • Drukowanie i zapisywanie do PDF wielu dokumentów jednocześnie;
 • Zapisywanie dokumentów i raportów do plików PDF;
 • Zautomatyzowane wysyłanie dokumentów e-mailem;
 • Obsługa podpisu cyfrowego;
 • Możliwość dostosowania graficznego układu wydruków;
 • Rejestr sprzedaży VAT;
 • Jednolity Plik Kontrolny JPK-FA;
 • Jednolity Plik Kontrolny JPK-V7M/K - w zakresie części ewidencyjnej pokrywającej się z ogólną funkcjonalnością programu;
 • Rozbudowane słowniki produktów i kontrahentów;
 • Autozapamiętywanie produktów i kontrahentów;
 • Wyszukiwanie danych kontrahentów w Bazie Internetowej REGON;
 • Weryfikacja statusu kontrahentów w VIES oraz Wykazie podatników VAT;
 • Sporządzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych i ustawień;
 • Wymiana danych z innymi aplikacjami przy pomocy plików CSV;
 • Eksport raportów do formatów HTML, XLS oraz CSV;
 • Dwa tryby interfejsu użytkownika: uproszczony i zaawansowany;
 • Opcja anglojęzycznego interfejsu użytkownika;
 • Dołączony pakiet kalkulatorów podatkowo-płacowo-odsetkowych;
 • Mobilność - po rejestracji program można bez problemu uruchamiać np. z pendrive'a.

Program uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2024 r., opierając się przede wszystkim na następujących aktach:

 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
 • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
Spis treści