Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 1.4.
Aplikacja »
AKTUALIZACJA

Spis treści    

Kalkulatory dla Windows

Aby dokonać aktualizacji należy zainstalować nową wersję programu dokładnie tak samo jakby czyniło się to po raz pierwszy i w tym samym miejscu na dysku, w którym znajduje się wersja poprzednia. W typowych warunkach instalator powinien automatycznie wykryć dotychczasowe położenie programu i zaproponować tę lokalizację jako docelową w odpowiednim kroku kreatora instalacji. W razie wątpliwości dotychczasową lokalizację można ustalić np. za pośrednictwem właściwości skrótu do programu.

Jakakolwiek ponowna instalacja programu w ogólności, a aktualizacja w szczególności, wiąże się z nadpisaniem ewentualnych plików z parametrami przechowywanymi w ten sposób przez niektóre składniki pakietu w folderze programu, o których wspomniano w rozdziale nt. instalacji. Choć zazwyczaj jest tak, że parametry te mogą być modyfikowane przez użytkownika za pomocą interfejsu określonego kalkulatora, to jednak taka ingerencja ze strony użytkownika ma jedynie charakter wyjątkowy na wypadek gdyby z jakiś powodów nie mógł on dokonać aktualizacji lub nie była ona dostępna przez krótki czas po zajściu zmian w stanie prawnym. Właściwym sposobem zapewnienia formalnej poprawności tabel parametrów jest bowiem pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji pakietu, nie zaś samodzielna ich modyfikacja.

Program zawiera mechanizm informujący o dostępności nowej wersji. Odpowiednie zapytanie jest wysyłane do serwera wydawcy z chwilą uruchomienia aplikacji startowej. Jeśli porównanie sygnatury wersji zainstalowanej na komputerze z sygnaturą wersji dostępnej na serwerze wykaże, że ta druga jest nowsza, użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem o dostępności nowej wersji i zostanie mu udostępniony link do jej pobrania.

Kalkulatory online

Kalkulatory online nie wymagają aktualizacji w tym sensie, że ich najnowsza wersja jest dostępna od razu w chwili publikacji na odpowiedniej podstronie serwisu internetowego programu.

Spis treści