Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 3.4.
Weryfikatory »
WERYFIKATOR POLSKIEGO NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO (NRB)

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Weryfikator pozwala sprawdzić matematyczną poprawność polskiego numeru rachunku bankowego. Uwzględniane są nie tylko liczby kontrolne w uniwersalnym międzynarodowym formacie IBAN, ale również dodatkowe informacje specyficzne dla konkretnie polskich rachunków. W szczególności sprawdzana jest matematyczna poprawność numeru rozliczeniowego instytucji finansowej (banku) ‐ wraz z zapytaniem do bazy EWIB Narodowego Banku Polskiego w celu uzyskania informacji jaka to instytucja i jej jednostka organizacyjna.

Należy zawsze pamiętać, że matematyczna poprawność numeru rachunku oraz rozpoznawalność numeru rozliczeniowego instytucji finansowej nie przesądza nigdy o tym, czy i na jakich zasadach rachunek jest w danym momencie przypisany do jakiegokolwiek podmiotu (osoby).

Weryfikator polskiego numeru rachunku bankowego (NRB)

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu dokonania weryfikacji należy podać pełny numer rachunku bankowego ‐ z kodem kraju (PL, format IBAN) lub bez niego. Spacje i inne znaki niealfanumeryczne są ignorowane przez program, więc w tym sensie nie mają znaczenia.

Zasady działania

Program weryfikuje sumy kontrolne numeru rachunku bankowego wg znanych algorytmów. Dodatkowo z całości numeru ekstrahowany jest numer rozliczeniowy (sort code) banku lub innej instytucji finansowej prowadzącej rachunek w celu odpytania bazy EWIB o jej dane.

Wyniki

Wynikiem sprawdzenia jest odpowiedź (TAK/NIE) czy numer rachunku jest matematycznie poprawny. Jeśli jest i dodatkowo powiedzie się zapytanie do EWIB w celu uzyskania informacji o instytucji (banku) prowadzącej rachunek, również pojawi się ona w wynikach weryfikacji.

Weryfikator online

Aby skorzystać z weryfikatora polskiego rachunku bankowego w wersji online, kliknij link: Weryfikator polskiego numeru rachunku bankowego

Spis treści