Zdalny magazyn danych
Ochrona i współdzielenie danych
Zobacz nasz profil na Facebooku

Zdalny magazyn danych – F.A.Q.

  1. Narzędzie Google Drive Zdalnego magazynu danych dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Czy to oznacza, że nie mogę przetestować go w ramach wersji demonstracyjnej wybranego programu?
  2. Wysłałem na serwer dane z jednej instalacji programu i nie mogę prywrócić ich na innym komputerze – pojawia się komunikat o uszkodzonym archiwum. Co się stało?
  3. Czy narzędzie Skrzynka email Zdalnego magazynu danych dostępne jest również dla kont pocztowych z weryfikacją dwuetapową lub podobnymi rozwiązaniami?
  4. Podczas logowania do Google Drive za pośrednictwem aplikacji obsługującej Zdalny magazyn danych mój firewall komunikuje, że żąda ona dostępu do sieci w charakterze serwera HTTP. O co chodzi?

1. Narzędzie Google Drive Zdalnego magazynu danych dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Czy to oznacza, że nie mogę przetestować go w ramach wersji demonstracyjnej wybranego programu?

Niestety, tej funkcjonalności nie da się przetestować w trybie demonstracyjnym. W przeciwieństwie do np. FTP, udostępnienie w aplikacji obsługi dysków Googla wymaga również zarejestrowania zarówno programu jak i jego twórców w usługach deweloperskich Google. Wynikają z tego również ograniczenia technologiczne i prawne, których musi przestrzegać producent programu. Jakkolwiek więc nie mamy żadnej wiedzy nt. tego jakie konkretnie dane użytkownicy przechowują na dyskach Googla, to jednak musimy mieć kontrolę m.in. nad tym kto i jak często korzysta z dostępu do tej usługi za pośrednictwem naszych rozwiązań. W tym celu potrzebujemy uprzedniej rejestracji użytkownika rozumianej jako zakupienie klucza aktywacyjnego.


2. Wysłałem na serwer dane z jednej instalacji programu i nie mogę prywrócić ich na innym komputerze – pojawia się komunikat o uszkodzonym archiwum. Co się stało?

Najprawdopodobniej kopia danych została wysłana na serwer przy pomocy nowszej wersji programu aniżeli ta, przy pomocy której próbuje się te dane przywrócić. Jeśli użytkownik korzysta ze Zdalnego magazynu danych, należy zasadniczo pilnować, aby na wszystkich komputerach była zainstalowana ta sama, najlepiej najnowsza wersja określonego programu.

Jeśli użytkownik korzysta z więcej niż jednej aplikacji obsługującej Zdalny magazyn danych, mogło się też teoretycznie zdarzyć, że przez pomyłkę spróbowano przywrócić dane pochodzące z innego programu.


3. Czy narzędzie Skrzynka email Zdalnego magazynu danych dostępne jest również dla kont pocztowych z weryfikacją dwuetapową lub podobnymi rozwiązaniami?

W tej chwili nie. To czy taka możliwość zostanie wprowadzona będzie zależało m.in. od sposobu implementacji tego rodzaju rozwiązań w usługach pocztowych oraz od rzeczywistych potrzeb użytkowników. Mimo wszystko należy pamiętać, że poczta email nie jest w założeniach przeznaczona do składowania plików. Jeśli więc korzystasz z konta pocztowego z weryfikacją dwuetapową i chciałbyś, aby było wspierane przez Zdalny magazyn danych, poinformuj nas o tym. Weźmiemy tego rodzaju zgłoszenia pod uwagę podczas tworzenia kolejnych wersji naszych programów.


4. Podczas logowania do Google Drive za pośrednictwem aplikacji obsługującej Zdalny magazyn danych mój firewall komunikuje, że żąda ona dostępu do sieci w charakterze serwera HTTP. O co chodzi?

Logowanie do Google Drive odbywa się przy użyciu mechanizmu OAuth za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jest ona zewnętrznym programem w stosunku do aplikacji obsługującej Zdalny magazyn danych. Przeglądarka po przeprowadzeniu procedury logowania do Google Drive, z sukcesem lub z błędem, musi poinformować o rezultacie program obsługujący Zdalny magazyn danych i przekazać mu określone informacje zwrócone przez serwer OAuth. W takiej konfiguracji istnieje typowe i zalecane rozwiązanie w celu zapewnienia komunikacji między przeglądarką a programem, w imieniu którego przeprowadza ona procedurę logowania. Polega to na tym, że na czas logowania program nasłuchuje lokalnie (127.0.0.1) jako serwer HTTP, a strona logowania otwarta w przeglądarce przekierowuje się finalnie na ten lokalny serwer w celu przekazania mu rezultatów swojego działania.

Jeżeli oprogramowanie pełniące rolę firewalla prosi o potwierdzenie dostępu aplikacji obsługującej Zdalny magazyn danych do sieci w charakterze lokalnego serwera HTTP, należy na to zezwolić. Po zakończeniu procedury logowania serwer kończy pracę, jednak musi być aktywny, aby cała procedura mogła zakończyć się powodzeniem.