Zdalny magazyn danych
Ochrona i współdzielenie danych
Zobacz nasz profil na Facebooku
Zdalny magazyn danych

Zdalny magazyn danych – Aktualności

25-10-2021 | Udostępnienie narzędzia Zdalny magazyn danych

Udostępniliśmy pierwszą wersję zestawu narzędzi pod zbiorczą nazwą Zdalny magazyn danych. Wbudowane są one bezpośrednio w programy Proste Faktury, Sprzedaż i Magazyn, Księga Podatkowa oraz Delegacje. Rozwiązanie to pozwala na łatwe archiwizowanie danych i ustawień wymienionych programów w wybranych przez użytkownika zdalnych usługach sieciowych, w tym typu chmurowego. Na początek dostępne jest wsparcie dla następujących usług: FTP, skrzynka email oraz Google Drive.

Aby skorzystać z nowego rozwiązania, wystarczy na zasadach ogólnych zaktualizować używane aplikacje do najnowszych dostępnych obecnie wersji. Poza tym jednak dotychczasowi użytkownicy naszych programów nie muszą dokonywać dodatkowych aktywacji, ani ponosić kosztów innych niż ewentualny koszt akualizacji oprogramowania (o ile nie jest ona w danym przypadku bezpłatna). W przypadku korzystania z dysków Googla konieczne jest także zaakceptowanie dodatkowego regulaminu.

Zdalny magazyn danych zastępuje w znacznym zakresie wcześniejszą usługę Kopia online. Pełniła ona w istocie analogiczne funkcje i cechowała się zbliżonymi zasadami działania. Dlatego jej dotychczasowi użytkownicy powinni łatwo odnaleźć się również w nowym rozwiązaniu. W przeciwieństwie do Kopii online, Zdalny magazyn danych opiera się jednak tylko i wyłącznie o indywidualne konta użytkowników w całkowicie zewnętrznych, wyżej wymienionych usługach, z całkowitym pominięciem serwerów producenta oprogramowania.

Archiwum aktualności