Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.4.2.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Faktury i rachunki »
FAKTURY NETTO, BRUTTO ORAZ MIESZANE

Spis treści    

Metody obliczeń

Program umożliwia wystawianie faktur VAT, kasowych, VAT RR, wewnętrznych, proforma, korygujących oraz zestawień sprzedaży bezfakturowej w jednym z 3 trybów obliczeń:

  • od cen netto,
  • od cen brutto,
  • mieszanym - zamiennie od cen netto i brutto.

Każdy z nich wykorzystuje jeden z 3 przewidzianych polskim prawem sposób obliczania kwot na fakturach. Najbardziej uniwersalnym sposobem jest wystawianie faktur typu mieszanego i jest to ustawienie domyślne. Nie zawsze musi być on jednak najbardziej odpowiedni, gdyż dla tych samych cen i ilości każdy ze sposobów może, choć nie musi, dawać nieco odmienne sumy netto, brutto i VAT całego dokumentu. Choć w przypadku większości użytkowników nie ma potrzeby zmiany domyślnej metody mieszanej, to jeśli taka konieczność zajdzie, należy kierować się przede wszystkim następującymi wskazówkami:

Faktura netto. Ta metoda zalecana jest jeśli rozliczenia z kontrahentami dokonywane są głównie na podstawie cen netto. Podstawa prawna: art. 106e ust. 1 ustawy*.

Faktura brutto. Ta metoda zalecana jest jeśli rozliczenia z kontrahentami dokonywane są głównie na podstawie cen brutto, a w szczególności jeśli sprzedaż jest dodatkowo rejestrowana przy pomocy drukarki lub kasy fiskalnej, gdyż korzysta ona właśnie z tej metody obliczeń. Podstawa prawna: art. 106e ust. 8 ustawy*.

Faktura mieszana. Ta metoda zalecana jest jeśli faktury zawierają jednocześnie pozycje liczone od cen netto i brutto. Choć jest to w istocie odmiana faktury netto, to jednak dla każdego wiersza liczony jest pełen zestaw wartości - netto, VAT oraz brutto. Dlatego końcowe wartości faktury stanowią sumę poszczególnych wierszy. Ta metoda jest również zalecana w przypadku wystawiania faktur przez podatników VAT zarejestrowanych w innych niż Polska krajach UE. Podstawa prawna: art. 106e ust. 10 ustawy*

*) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Metodę obliczeń można zmienić dla każdej faktury z osobna w oknie jakie pojawia się po kliknięciu przycisku Zaawansowane... w formularzu faktury (zrzut nr 1). Ustawienie globalne, stosowane domyślnie dla wszystkich nowo tworzonych dokumentów, można natomiast zmienić w oknie Ustawienia na karcie Faktury (zrzut nr 2).

Edycja w programie i treść wydruków

Wybór określonej metody obliczeń wpływa nie tylko na ewentualne różnice w końcowych kwotach dokumentów, ale również na treść wydruku oraz sposób edycji pozycji faktury w formularzu. W szczególności:

  • W przypadku faktury netto poszczególne jej pozycje na wydruku oraz w formularzu w programie zawierają jedynie cenę netto oraz wartość netto i stawkę podatku (zrzut nr 3a); natomiast kwota podatku oraz wartość brutto pojawiają się dopiero w podsumowaniu, które na wydruku jest oddzielną tabelą.
  • W przypadku faktury brutto poszczególne jej pozycje na wydruku oraz w formularzu w programie zawierają jedynie cenę brutto oraz wartość brutto i stawkę podatku (zrzut nr 3b); natomiast kwota podatku oraz wartość netto pojawiają się dopiero w podsumowaniu, które na wydruku jest oddzielną tabelą.
  • W przypadku faktury typu mieszanego poszczególne jej pozycje na wydruku zawierają cenę netto, stawkę podatku oraz wartość netto, podatku i brutto; w formularzu w programie nie są widoczne wartość netto i podatku ze względu na oszczędność miejsca, natomiast widoczna jest cena brutto, gdyż użytkownik może zamiennie przyjmować za podstawę obliczeń jedną z 2 cen (zrzut nr 3c); ponieważ na wydruku każda pozycja faktury zawiera kompletny zestaw kolumn ze wszystkimi wartościami, podsumowanie stanowi po prostu rozszerzenie tabeli sprzedanych produktów.

Podczas wprowadzania w formularzu faktury danych sprzedanych produktów szczególnie podkreślona jest cena bazowa obliczeń. Jest ona podświetlona na burgundowo. O ile w przypadku faktury netto jedyną możliwą ceną jest cena netto, a w fakturze brutto - cena brutto, o tyle w przypadku faktury typu mieszanego bazową może być jedna z obu dostępnych do edycji cen.

Schemat poglądowy

Poniżej widoczne są poglądowe schematy obrazujące sposób działania 3 rodzajów faktur. Należy jednak pamiętać, że są one w dużej mierze uproszczone i aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu wystawiania faktur należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa.


Rys. 1. Faktura netto


Rys. 2. Faktura brutto


Rys. 3. Faktura typu mieszanego

Spis treści