Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.7.9.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Magazyn »
HISTORIA ZDARZEŃ MAGAZYNOWYCH

Spis treści    

Zawsze gdy zostanie zatwierdzone wydanie, przyjęcie lub zwrot towaru magazynowego – w dokumencie, zamówieniu, dostawie czy inwentaryzacji – program utworzy informację o takim zdarzeniu dla każdego towaru, którego ono dotyczyło.. Zdarzenia te tworzą historię zmian stanu magazynowego danego towaru. W wyjątkowych przypadkach można dodawać zdarzenia do historii w sposób manualny, wpisując wprost zmianę stanu.

Historię zmian stanu magazynowego można podejrzeć dla każdego towaru z osobna klikając odpowiedni przycisk na karcie Magazyn jego okna edycyjnego (zrzut nr 1). Historia ma postać raportu podzielonego na okresy miesięczne lub kwartalne. Raport może wskazywać również kontrahenta – nabywcę lub dostawcę – z którym było związane zdarzenie. Zależy to jednak od tego czy kontrahent był wskazany w obiekcie lub dokumencie źródłowym i czy powiązanie można odtworzyć. Jeśli zdarzenie utworzone zostało automatycznie, domyślnym opisem słownym jest numer kolejny dokumentu lub obiektu, w związku z którym ono nastąpiło. Raport można na ogólnych dla raportach zasadach wydrukować, bądź zapisać do pliku wybranego formatu.

Każde zdarzenie zawiera następujące pola:

  • datę wystąpienia,
  • opis słowny (wypełniany opcjonalnie),
  • względną zmianę stanu magazynowego,
  • stan po zmianie,
  • cenę zakupu lub sprzedaży – jeśli miała zastosowanie, w przeciwnym razie 0,
  • wartośc operacji wyliczoną z ceny oraz zmiany stanu.

Należy pamiętać, że data ma charakter wyłącznie opisowy i nie ma wpływu na kolejność zapisanych zdarzeń. Nowe zdarzenie, bez względu na czas i sposób utworzenia, jest zawsze dodawane na końcu listy i bierze za podstawę stan magazynowy dostępny w tej właśnie chwili. Nie ma więc możliwości tworzenia zdarzeń „przeszłych” lub „przyszłych”.

Spis treści