Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 2.11.
Serwer, dane i użytkownicy »
USTAWIENIA PROGRAMU

Spis treści    

Ustawienia programu, których nie należy mylić z konfiguracją serwera edytowaną poprzez Menedżera Serwera, dostępne są poprzez interfejs aplikacji klienckiej (zrzut nr 1). Część z nich dostępna jest przy tym tylko dla administratorów, a część dla wszystkich lub poszczególnych użytkowników - o czym niżej.

Ustawienia globalne i użytkownika

Ustawienia programu przechowywane są w znakomitej większości w jego bazie danych i z niej są przekazywane logującym się użytkownikom. Ustawienia pochodzące z bazy danych dzielą się na 2 poziomy:

  • ustawienia globalne mające zastosowanie do wszystkich użytkowników,
  • ustawienia indywidualne danego użytkownika.

W bazie danych znajduje się tylko jedna kopia ustawień globalnych, natomiast każdy użytkownik ma dodatkowo swój indywidualny zestaw ustawień. W sensie merytorycznym, ustawienia globalne i użytkownika są właściwie takie same i dotyczą takich kwestii jak np. domyślne parametry dokumentów i ich wygląd. Co więc decyduje, które z nich - globalne czy indywidualne - zostaną przekazane logującemu się użytkownikowi?

Konfigurując każdego z użytkowników administratorzy mogą określić jakie sekcje ustawień będą oni mogli zmieniać samodzielnie (zrzut nr 2). W chwili logowania się użytkownika zostaje mu przekazany zestaw ustawień zbudowany w sposób następujący:

  • indywidualny zestaw w zakresie sekcji oznaczonych jako przeznaczone do samodzielnej zmiany,
  • ustawienia globalne w zakresie wszystkich innych sekcji.

Dzięki temu można osiągnąć m.in. następujące cele:

  • ustawienia zasadniczo wspólne dla wszystkich (do takich należą zwykle np. dane wystawcy dokumentów) można ustawić w jednym miejscu dla wszystkich,
  • ustawienia często modyfikowane na poszczególnych stacjach roboczych można pozostawić użytkownikom do samodzielne edycji,
  • ustawienia, które nie powinny być zmieniane przez użytkowników, np. ze względów bezpieczeństwa, można pozostawić poza ich zasięgiem.

Ustawienia globalne dostępne są tylko dla administratorów, zaś ustawienia użytkownika - wyłącznie dla poszczególnych z nich. Nawiasem mówiąc, również administratorzy mają swoje indywidualne ustawienia.

Ustawienia komputera

Nieliczne ustawienia związane są nie z jednym lub wszystkimi użytkownikami, ale z fizycznym komputerem na którym uruchomiony jest program - bez względu na to kto się na nim zaloguje do programu (zrzut nr 3). Są to w szczególności ustawienia urządzeń fiskalnych, których konfiguracja jest zwykle ściśle związana z maszyną do której są fizycznie podłączone, a nie z takim czy innym użytkownikiem. Ta grupa ustawień dostępna jest więc dla każdego użytkownika, który zaloguje się do programu na określonym komputerze. Przechowywane są w pliku w katalogu aplikacji klienckiej (\Client\ds.ini), nie zaś w bazie danych.

Ustawienia wykonywane przez klienta i przez serwer

Niemal wszystkie ustawienia wykonywane są przez aplikację kliencką. Są one pobierane podczas logowania z bazy danych, ewentualnie wczytywane z lokalnego dysku podczas uruchamiania aplikacji klienckiej, a potem ona sama decyduje kiedy zrobić z nich użytek. Przykładem może być zastosowanie domyślnej stawki podatku podczas tworzenia nowej faktury, czy też ustawień wyglądu i języka dokumentów podczas ich wydruku.

Istnieje jednak niewielka liczba wyjątków, gdy ustawienia są co prawda konfigurowane z poziomu aplikacji klienkiej, ale są stosowane przez serwer. Najbardziej typowym przykładem są ustawienia autonumeracji - ponieważ tylko serwer jest w stanie ustalić jaki w danej chwili powinien być kolejny numer nowego dokumentu, to on wstawia go do dokumentu zapisywanego po raz pierwszy. Ustawienia wykonywane przez serwer są ustawieniami globalnymi, gdyż nie zależą od żadnego użytkownika, ani komputera. Dostępne są więc na karcie Serwer ustawień globalnych (zrzut nr 4).

Spis treści