Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.3.6.
Stanowiska robocze » Narzędzia pomocnicze »
ZAPIS DOKUMENTÓW DO PDF

Spis treści    

Każdy dokument oprócz paragonu fiskalnego może zostać zapisany do pliku w formacie PDF. W interfejsie użytkownika służą do tego celu przede wszystkim przyciski PDF / Email, które można znaleźć w formularzach dokumentów. Można również zdecydować czy ma zostać wygenerowany zwykły plik PDF czy też podpisany cyfrowo przy pomocy odpowiedniego certyfikatu znajdującego się we wskazanym programowi pliku.

W przypadku faktur, rachunków i dziennych zestawień sprzedaży możliwe jest jednoczesne zapisanie do PDF wielu z nich w ramach jednej operacji - stanowi to odpowiednik wydruku wielu dokumentów jednocześnie. Również w tym przypadku możliwe jest podpisanie dokumentów podpisem cyfrowym. Funkcja masowego zapisu do PDF dostępna jest z poziomu menu okna wystawionych faktur, rachunków i dziennych zestawień sprzedaży.

Zapis dokumentu do PDF wiąże się z takimi samymi konsekwencjami i wymaganiami jak jego wydruk:

Co więcej, takie parametry dokumentu PDF jak rozmiar i orientacja strony pobierane są z ustawień aktywnej drukarki. W konsekwencji dostępny w formularzach dokumentów podgląd wydruku jest też de facto podglądem dokumentu PDF.

Po zapisaniu indywidualnego dokumentu plik zostanie automatycznie otwarty.

Spis treści