Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.6.3
DuoKomp Sprzedaż i Magazyn – przyjazny program do zarządzania sprzedażą

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Aktualności

08-09-2022 | Aktualizacja tabeli stawek odsetek ustawowych

W związku z obowiązującą od dn. 8 września 2022 r. nową wartością stawek odsetek ustawowych za opóźnienie, udostępniamy aktualny plik do zaimportowania tabeli stawek w Menedżerze Serwera:

30-05-2022 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.6.3

Dostępna jest nowa wersja programu Sprzedaż i Magazyn zawierająca przede wszystkim następujące zmiany:

  • wsparcie dla tworzenia struktury JPK-FA (4),
  • zaktualizowaną funkcję pobierania kursów walut serwerów NBP po 20 maja 2022 r.

Więcej informacji na temat zmian w nowej wersji programu:

04-03-2022 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.6.2

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, opublikowaliśmy nową wersję programu Sprzedaż i Magazyn, w której najważniejszą zmianę stanowi nowe narzędzie importu aktualnych stawek odsetek ustawowych. Ponieważ na potrzeby wystawiania not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty program korzysta z wewnętrznego kalkulatora odsetek za opóźnienie, potrzebuje on aktualnej tabeli stawek tych odsetek. Aby uniknąć sytuacji, w której kolejne, częste w ostatnim czasie zmiany stawek odsetek wymuszałyby aktualizację całego programu, wprowadziliśmy narzędzie importu tabeli stawek z pliku.

17-01-2022 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.6.1

W związku ze zmianami w przepisach prawa, które zaczęły obowiązywać z początkiem 2022 roku oraz w jego pierwszych dniach, opublikowaliśmy nową wersję programu. Najważniejsze z tego punktu widzenia zmiany obejmują wsparcie dla nowej wersji struktury JPK-V7M/K (2) w części ewidencyjnej, aktualną tabelę stawek odsetek ustawowych za opóźnienie na potrzeby tworzenia dokumentów windykacyjnych, a także dołączony aktualny pakiet Kalkulatory 2022.

Dodatkowo, w uzupełnieniu zmian w zakresie obsługi języków wprowadzonych w wersji 1.5.2, dodaliśmy opcję generowania faktur z podwójnym zestawem stron, każdy w odrębnym języku. Powinno to zainteresować użytkowników współpracujących z kontrahentami zagranicznymi, gdyż może być w takich sytuacjach istotnym ułatwieniem.

25-10-2021 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.6 – Zdalny magazyn danych

Użytkownikom naszych aplikacji udostępniliśmy narzędzie Zdalny magazyn danych, pozwalające na wygodne archiwizowanie danych i ustawień w zewnętrznych usługach sieciowych. Wsparcie dla nowego narzędzia znaleźć można również w programie Sprzedaż i Magazyn w wersji od 1.6.

Dodatkowo w tej wersji programu zaktualizowana została tabela odsetek ustawowych w związku z ich zmianą obowiązującą od 9 października br.

Archiwum aktualności