Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 8.3.
Lokalizacja »
DOKUMENTY WIELOJĘZYCZNE

Spis treści    

Więcej niż jeden język w obrębie tego samego dokumentu

Czasami zachodzi potrzeba wystawienia dokumentu w co najmniej dwóch językach jednocześnie. Typowy przypadek to sytuacja, w której kontrahent posługuje się innym językiem niż wykorzystywany na potrzeby księgowości wystawcy. Jeśli chodzi o strukturę dokumentu, to istnieją następujące rozwiązania tego problemu:

  • stworzenie własnego szablonu tłumaczeń, w którym treści szablonu wpisane są jednocześnie w dwóch językach,
  • wybór dla dokumentu oprócz języka podstawowego również języka dodatkowego; dla takiego dokumentu zostanie wygenerowany podwójny zestaw stron w osobnych językach.

Obydwa rozwiązania można uznać za poprawne i wybór jednego z nich zależy od potrzeb i preferencji użytkownika. Niewątpliwie jednak najprostsze i w praktyce zalecane będzie wykorzystanie opcji automatycznego generowania dwóch zestawów stron.

Tłumaczenia pól danych w dokumentach dwujęzycznych

W przypadku dokumentów dwujęzycznych pojawia się problem w postaci potrzeby przetłumaczenia takich pól danych jak nazwy produktów i komentarze do dokumentów. O ile bowiem po wybraniu odpowiedniego języka program może być w stanie automatycznie dostosować np. format dat i liczb lub nawet przetłumaczyć kwoty do postaci słownej, o tyle nie przetłumaczy nazw produktów i komentarzy, które są wprowadzane dowolnie przez użytkownika dla każdego dokumentu osobno. Najprostszymi tego rozwiązaniami są:

  • w dokumencie dwujęzycznym nazwanie produktów w taki sposób, że będą opisane w dwóch językach jednocześnie,
  • jeśli ten sam produkt jest używany w dokumentach w różnych językach - wprowadzenie go kilkukrotnie do słownika dla każdego języka osobno,
  • wprowadzenie komentarza do dokumentu dwujęzycznego w taki sposób, że zawiera on jednocześnie wersje w dwóch językach.

W odniesieniu do produktów powyższe metody mogą być stosowane bez negatywnych konsekwencji tylko jeśli użytkownik nie prowadzi słownika produktów i nie kontroluje ich stanów magazynowych. Pomijając kwestie estetyczne, stosowanie takich metod w odniesieniu do słownika produktów spowoduje w najlepszym razie bałagan. Należy bowiem pamiętać, że program rozpoznaje produkty po nazwach. Wprowadzenie tego samego produktu pod kilkoma nazwami będzie z punktu widzenia programu wprowadzeniem kilku osobnych produktów. Oznacza to również, że nie będzie możliwe poprawne zarządzanie jego stanami magazynowymi.

Program udostępnia następujące rozwiązania w zakresie tłumaczenia danych produktów oraz komentarzy w dokumentach, dla których można wybrać języki:

  • wprowadzenie alternatywnych zestawów pól danych dla każdego języka z osobna ‐ na poziomie dokumentu oraz słownika produktów,
  • możliwość takiego sformatowania komentarzy, że zawierają one alternatywne wersje dla różnych języków.

Wielojęzyczny słownik produktów

Zarówno na poziomie słownika produktów jak i dokumentów podlegających tłumaczeniom, można wprowadzać zestawy alternatywnych pól danych dla poszczególnych języków. Są one całkowicie niezależne od treści wpisywanej wprost przez użytkownika jako ogólna nazwa produktu w słowniku lub dokumencie. Dlatego nie wpływają w żaden sposób na rozpoznawanie przez program produktów słownikowych, w tym również w kontekście zarządzania stanami magazynowymi. Będą natomiast pojawiać się na wydruku, ale tylko dla danego języka. Jeśli jednak dla danego języka nie wybrano alternatywnych opisów, na wydkuku pojawią się po prostu dane wpisane wprost w słowniku lub dokumencie. Można sobie przy tym wyobrazić zupełnie rozsądną i w niektórych przypadkach faktycznie zalecaną sytuację, że istnieje osobna nazwa (uproszczony kod) produktu na użytek wewnętrzny, natomiast opis dla klienta jest osobnym polem. I to nawet jeśli jedynym używanym językiem jest język polski.

W ograniczonym stopniu wielojęzyczny słownik produktów dostępny jest wyjątkowo również dla niektórych dokumentów, które zasadniczo tłumaczeniom nie podlegają, tzn. są drukowane zawsze po polsku:

  • dzienne zestawienie sprzedaży,
  • WZ i WZK.

Wynika to z faktu, że są to dokumenty przeznaczone czy to dla klienta, czy to dla administracji skarbowej. Ponadto WZ musi być zgodne z fakturą, z którą jest powiązane, również w zakresie opisów produktów. W związku z tym na wydrukach tych dokumentów konieczne jest zaprezentowanie opisów produktów przeznaczonych do użytku na zewnątrz, a nie tylko do użytku wewnętrznego. Aby to zapewnić, również tam dostępne są przyciski i okna dialogowe alternatywnych tłumaczeń pól danych, choć tłumaczenia przypisane ewentualnie innym niż polski językom nie zostaną w praktyce użyte.

Wielojęzyczne komentarze

Komentarze do dokumentów podlegających tłumaczeniom można wprowadzić w dodatkowo otagowanej formule w taki sposób, że wybrane fragmenty będą oznaczone jako pojawiające się na wydrukach tylko we wskazanym języku. Stanie się tak jeśli dany fragment umieszczony zostanie pomiędzy tagiem otwierającym i zamykającym dla danego języka. Tag otwierający posiada format [język] (np. [PL]), a zamykający ‐ [/język] (np. [/PL]). Tagi można wprowadzać ręcznie, jednak w większości przypadków obok pola komenetarza podlegającego tłumaczeniu znajduje się odpowiedni przycisk z listą języków. Jeśli w polu tekstowym znaznaczono tekst i kliknięty zostanie język w rozwijanym menu, cały zaznaczony fragment zostanie otagowany tym językiem. Jeśli nie zaznaczono tekstu, kliknięcie danego języka spowoduje automatyczne wstawienie tagu otwierającego i zamykającego oraz umieszczenie kursora pomiędzy nimi. Wyjątkiem jest treść korygowana i prawidłowa w oknie podlegającej tłumaczeniom noty korygującej, gdzie ze względu na uwarunkowania interfejsu użytkownika nie umieszczono przycisku z rozwiązania menu, ale treść nadal można otagować ręcznie.

Spis treści