Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 8.1.
Lokalizacja »
JĘZYKI

Spis treści    

Program udostępnia użytkownikowi dwa rodzaje ustawień językowych:

  • wybór języka interfejsu graficznego,
  • wybór języka wydruku faktur i rachunków.

Należy podkreślić, że są one od siebie całkowicie niezależne. Nie ma żadnego bezpośredniego związku pomiędzy wyborem języka interfejsu a tym, w jakim języku drukowane są faktury i rachunki. Inaczej ma się tylko sprawa z wydrukami raportowymi (np. zestawieniami dokumentów) oraz eksportami CSV, które automatycznie przyjmują język interfejsu.

W oknie Ustawienia, na karcie Lokalizacja, dostępne są m.in. następujące opcje:

  • język interfejsu,
  • domyślny język wydruku faktur i rachunków.

Język interfejsu użytkownika

Tłumaczenia interfejsu użytkownika są na stałe wbudowane w program. Są obecnie dwa - polskie i angielskie - i nie można ich ani zmieniać, ani dodawać nowych.

Język wydruku faktur i rachunków

Domyślny język wydruku faktur i rachunków może zostać zmieniony w zaawansowanych ustawieniach poszczególnych dokumentów. Innymi słowy, jest on cechą każdego indywidualnego dokumentu z osobna. Ustawienie języka dostępne jest dla wszystkich faktur i rachunków, oprócz faktury VAT RR i dziennych zestawień sprzedaży.

Bezpośrednio po instalacji dostępne są od razu standardowe tłumaczenia dokumentów na język polski, angielski, niemiecki i niderlandzki. Użytkownik może z nich skorzystać od razu. Jednak dostępne są również modyfikowalne szablony, które użytkownik może dostosować samodzielnie. Dzięki powyższym właściwościom programu możliwe jest:

  • przetłumacznie dokumentów na dowolny wybrany przez użytkownika język,
  • zmiana standardowego polskiego wzoru treści faktur i rachunków (po uprzednim skopiowaniu do jednego z tłumaczeń użytkownika).

Dla każdego podlegającemu tłumaczeniom dokumentu można opcjonalnie wybrać dwa różne języki. Wydruk (obraz) takiego dokumentu ma wówczas podwójny zestaw stron w osobnych językach. Może to być przydatne np. dla celów dokumentacyjnych i wizerunkowych, w szczególności gdy odbiorca faktury posługuje się innym językiem niż wykorzystywany w celu obsługi księgowej transakcji.

Więcej szczegółowych informacji nt. tego jak korzystać z narzędzi pozwalających tłumaczyć dokumenty można znaleźć w następujących rozdziałach:

Spis treści