Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 4.3.
Zarządzanie dokumentami i danymi »
RAPORTY

Spis treści    

Program umożliwia tworzenie następujących rodzajów raportów:

 • zestawienia wystawionych faktur i rachunków,
 • zestawienia wystawionych paragonów,
 • zestawienia wystawionych dokumentów płatności,
 • zestawienia wystawionych przypomnień i wezwań do zapłaty,
 • zestawienia wystawionych not odsetkowych,
 • zestawienia wystawionych not księgowych,
 • zestawienia wystawionych dokumentów magazynowych,
 • zestawienia zapamiętanych produktów (towarów i usług),
 • historie zdarzeń magazynowych poszczególnych produktów,
 • zestawienia zapamiętanych kontrahentów,
 • zestawienia kursów wymiany walut,
 • rejestr sprzedaży VAT.

Raporty mogą zostać wydrukowane lub zapisane jako pliki w formacie: HTML, PDF, CSV, XML/XLS. Funkcje te dostępne są w menu odpowiednich okien (zrzut nr 1). Okna te pozwalają filtrować listy wg różnych kryteriów - raport będzie zawierał co najwyżej te pozycje, które widoczne są na ekranie. Po drugie, można wybrać czy wydrukowane lub zapisane zostaną wszystkie z tych pozycji, czy tylko zaznaczone. Po trzecie można dodatkowo wybrać jakie kolumny będzie zawierał raport. Po czwarte, raporty z bazy dokumentów mogą zawierać podsumowania kwotowe (zrzut nr 2).

Rejestr sprzedaży VAT opisany jest w odrębnym rozdziale.

Spis treści