Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 4.4.
Zarządzanie dokumentami i danymi »
NUMERACJA DOKUMENTÓW

Spis treści    

Program oferuje trzy różne podejścia do numerowania dokumentów, a każde kolejne oznacza dalszy stopień zaawansowania w tej kwestii i przeznaczone są one dla różnych grup użytkowników. Poniżej opisane są wszystkie sposoby; ażeby wprowadzić je w praktyce w życie, należy wybrać stosowną opcję na zakładce Dokumenty w oknie Ustawienia.

Numerowane są wszystkie rodzaje dokumentów oprócz formularzy przelewów. Numeracja jest obowiązkowa, pomijając przelewy oraz specyfikę paragonów każdy dokument musi mieć przypisany numer kolejny. Jest on ponadto kluczem unikalnym w bazie danych i żaden inny dokument, bez względu na jego rodzaj, nie może mieć takiego samego numeru.

Nie ingeruj, sam dopilnuję. Program nie tylko że pozostawia użytkownikowi całkowitą swobodę w oznaczaniu dokumentów, ale też nic w tej kwestii nie podpowiada i nie proponuje. Przy tworzeniu nowego dokumentu pole „numer” jest na początku zawsze puste.

Przypominaj ostatni numer. Program daje swobodę ustalenia numeru dokumentu, ale podpowiada jakie oznaczenie miał ostatni dokument danego rodzaju. W formularzu nowego dokumentu ciąg ten jest wstawiany automatycznie przez program, a fakt, że to tylko pewna sugestia uwydatniony jest poszarzeniem (stonowaniem) czcionki w tym polu. Jego edycja przywraca zwykły (niebieski) kolor znaków.

Autonumeracja. Najbardziej zaawansowana forma kontroli nad oznaczaniem dokumentów. Program podejmuje próbę śledzenia ostatniego numeru dokumentu danej kategorii i podczas tworzenia nowego dokumentu proponuje kolejny, jeszcze niezarezerwowany numer. Z autonumeracją wiążą się szablony numeracji dokumentów. Przycisk Szablony... prowadzi do dalszego formularza, w którym należy wskazać wg jakich wzorców będą nadawane numery poszczególnym rodzajom dokumentów. Każdy szablon składa się z przedrostka, części zmiennej i przyrostka. Część zmienna to tak naprawdę licznik, który może być opcjonalnie dopełniany zerami po lewej stronie. Licznik nigdy nie może być pusty (nieokreślony), podczas gdy przyrostek i przedrostek mogą przynajmniej teoretycznie takimi pozostać.

Program automatycznie bada jaki jest kolejny niezarezerwowany jeszcze numer dokumentu w ramach danego szablonu i wpisuje go automatycznie w stosowne pole formularza nowego dokumentu. Nie mniej jednak w każdym przypadku to od użytkownika zależy jakie ostatecznie oznaczenie otrzyma dokument - nawet bowiem autonumeracja nie wyłącza możliwości edycji pola „numer kolejny”.

Spis treści