Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 4.5.
Zarządzanie dokumentami i danymi »
ZAPIS DOKUMENTÓW DO PDF

Spis treści    

Każda poszczególna faktura, rachunek oraz dzienne zestawienie sprzedaży może zostać zapisane do pliku w formacie PDF. Zapisu dokonać można zarówno tworząc nowy dokument jak i po otwarciu dokumentu już istniejącego, klikając przycisk PDF / Email w jego formularzu. W tym momencie można również zdecydować czy ma to być zwykły plik PDF czy też podpisany cyfrowo przy pomocy odpowiedniego certyfikatu.

Możliwe jest również zapisanie wielu faktur, rachunków lub dziennych zestawień sprzedaży jako PDF w ramach jednej operacji - stanowi to odpowiednik wydruku wielu dokumentów jednocześnie. Również w tym przypadku możliwe jest podpisanie dokumentów podpisem cyfrowym. Funkcja masowego zapisu do PDF dostępna jest z poziomu menu okna wystawionych faktur, rachunków i dziennych zestawień sprzedaży.

Zapis dokumentu do PDF wiąże się z takimi samymi konsekwencjami i wymaganiami jak jego wydruk:

  • w formularzu musi być prawidłowo wypełnione minimum przewidzianych dla danego dokumentu pól danych,
  • dokument zostanie zapisany w bazie danych, łącznie z aktualizacją słowników, kontrolą unikalności jego numeru kolejnego, a w trybie demonstracyjnym - zmniejszony zostanie licznik wyduków.

Co więcej, takie parametry dokumentu PDF jak rozmiar i orientacja strony pobierane są z ustawień aktywnej drukarki. W konsekwencji dostępny w formularzach faktur i rachunków podgląd wydruku jest też de facto podglądem dokumentu PDF.

Po zapisaniu indywidualnego dokumentu plik zostanie automatycznie otwarty.

Na analogicznych zasadach można zapisywać do plików w formacie PDF również dokumenty płatności (KP, KW oraz formularze przelewów), windykacyjne (upomnienia, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe), magazynowe (WZ, WZK, PZ i PZK) oraz noty księgowe, aczkolwiek tylko jako poszczególne dokumenty, bez opcji zapisu wielu jednocześnie.

Spis treści