Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 7.2.
Administracja »
ARCHIWIZACJA DANYCH I USTAWIEŃ

Spis treści    

Archiwizacja na lokalnym komputerze

Wszystkie dane wprowadzane do programu zapisywane są w jego katalogu jako plik kp.dat, zaś ustawienia - jako kp.ini. Ponieważ nie da się wykluczyć, że z tych czy innych powodów pliki te zostaną uszkodzone lub skasowane, program ułatwia zabezpieczenie danych przed skutkami takich zdarzeń.

Narzędzia archiwizacyjne wbudowane w program umożliwiają wykonywanie kopii zapasowej danych w dwojakich okolicznościach:

  • w wybranym momencie na wyraźne żądanie,
  • automatycznie przy zamknięciu programu.

Archiwizacja ustawień wykonywana jest jedynie na żądanie. We wszystich tych przypadkach utworzona zostanie kopia zapasowa w postaci pojedynczego pliku zawierającego wszystkie dane lub ustawienia wraz dodatkowymi informacjami, takimi jak data utworzenia archiwum. Chcąc aby zarchiwizowane dane zajmowały mniej miejsca na dysku można dodatkowo wybrać opcję „Kompresuj pliki (ZIP)”.

Archiwizacja automatyczna danych. Domyślnie opcja ta jest włączona. Odpowiednie ustawienia można znaleźć na zakładce Baza danych okna Ustawienia. Gdy funkcja ta jest włączona (zalecane!), za każdym razem gdy zamykany jest program, w podkatalogu o nazwie Autobackup w katalogu programu zapisane zostanie aktualne archiwum bazy danych. Nazwa jego pliku zawiera datę i godzinę utworzenia.

Archiwizacja na żądanie danych i ustawień. W tym celu należy skorzystać z okna Archiwizacja lokalna, wywoływanego z menu Narzędzia okna głównego. Program proponuje ścieżkę i nazwę pliku do którego ma zostać zapisane archiwum, jednak użytkownik może ją zmienić. Natomiast musi on wyraźnie wskazać rodzaj archiwum, tj. bazę danych lub ustawienia.

Odtwarzanie danych z archiwów. Również tutaj należy skorzystać z okna Archiwizacja lokalna. Na zakładce Odtwarzanie, po wybraniu pliku archiwum możliwe jest przywrócenie poprzedniego stanu danych lub ustawień. Przy przywracaniu kopi program sam rozpoznaje czy ma do czynienia z danymi czy też ustawieniami.

W przypadku jakiejkolwiek archiwizacji ustawień należy zawsze pamiętać, że w pewnych przypadkach mogą się one odnosić do zasobów znajdujących się tylko na określonym komputerze. Dotyczy to w szczególności wszelkiej grafiki drukowanej na dokumentach. W takim przypadku w ustawieniach programu zapisywana jest tylko lokalizacja zasobu (ścieżka do pliku), ale nie on sam. W razie przeniesienia ustawień na inny komputer należy więc dopilnować, aby przeniesiono również takie zewnętrzne względem programu zasoby, a w razie potrzeby poprawiono także ścieżki do odpowiednich plików w przeniesionych już ustawieniach programu.

Błędy odczytu pliku z danymi. W chwili swojego uruchomienia program wczytuje do pamięci plik kp.dat. Może się jednak zdarzyć, że z jakiegoś powodu plik będzie niedostępny lub uszkodzony. W tej sytuacji nie da się go załadować do pamięci, a jednocześnie program „wie”, że musi spróbować utworzyć na jego miejsce nowy, „pusty” plik - aby móc zapisać nowe dane. W związku z tym program podejmuje wówczas próbę utworzenia kopii pierwotnego pliku, jako kp.dat_bck.

Błędy zapisu pliku z danymi. Jeśli takie błędy występują, to ich przyczyna tkwi najczęściej w niedostępności pliku do zapisu - zwłaszcza z powodu braku uprawnień lub włączonego atrybutu „tylko do odczytu”. Źródłem problemów bywa także brak dostatecznej ilości wolnego miejsca na dysku lub nieprawidłowe ustawione uptrawnienia do plików i folderów. Sytuacje takie uniemożliwiają zapamiętanie nowo wprowadzonych danych, jednak program stara się poinformować użytkownika o problemie i dać mu szansę na jego skorygowanie nim program zostanie zamknięty.

Archiwizacja w zdalnych usługach sieciowych

Program zawiera narzędzia pozwalające archiwizować dane i ustawienia również w wybranych usługach sieciowych, w tym usługach typu chmurowego. Narzędzia te występują pod zbiorczą nazwą Zdalny magazyn danych.

Spis treści