Zdalny magazyn danych
Ochrona i współdzielenie danych
Zobacz nasz profil na Facebooku

Zdalny magazyn danych - Dokumentacja

Rozdział 1.
DOMYŚLNE PRZECHOWYWANIE DANYCH I USTAWIEŃ W APLIKACJACH DUOKOMP

Spis treści  

Wszystkie aplikacje DuoKomp do zarządzania firmą, tj. Sprzedaż i Magazyn, Proste Faktury, Księga Podatkowa oraz Delegacje, domyślnie przechowują dane i ustawienia wyłącznie lokalnie, tj.

  • DuoKomp Sprzedaż i Magazyn na koputerze, na której działa serwer programu,
  • pozostałe programy – na komputerze, na którym zainstalowano ich kopię.

Nie wyklucza to udostępniania danych i ustawień również poza komputer serwera lub komputer na którym zainstalowano program jednostanowiskowy. W przypadku programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn jest postępowaniem całkowicie typowym udostępnianie danych do stanowisk roboczych, które znajdują się w ramach tej samej sieci lokalnej lub VPN-u. Również w przypadku pozostałych programów można w pewnych granicach skonfigurować do nich dostęp z różnych komputerów np. poprzez system udziałów Windows lub różne formy zdalnego pulpitu. Jeszcze inną kwestią jest sporządzanie i archiwizowanie na różnych nośnikach i w różnych lokalizacjach kopii zapasowych bazy danych oraz ustawień. Wszystko to nie zmienia to jednak dwóch zasadniczych kwestii:

  • pierwotna kopia danych i ustawień znajduje się tylko i wyłącznie na jednym wybranym przez użytkownika komputerze,
  • aby dane lub ustawienia znalazły się w jakikolwiek sposób poza w/w maszyną, konieczne jest w tym zakresie działanie użytkownika.

Są to bardzo istotne założenia projektowe, które wydatnie pomagają chronić przechowywane dane przed dostaniem się ich w nieuprawnione ręce. Stanowią one zwykle tajemnicę przedsiębiorstwa, a bardzo często są to również dane osobowe. Ich niekontrolowany wyciek może mieć katastrofalne skutki dla organizacji oraz zarządzających nią osób i właścicieli.

Więcej informacji nt. lokalnego składowania oraz archiwizowania danych w wymienionych programach, można znaleźć w poświęconej im dokumentacji:

Spis treści