Zdalny magazyn danych
Ochrona i współdzielenie danych
Zobacz nasz profil na Facebooku

Zdalny magazyn danych - Dokumentacja

Rozdział 2.
ZDALNY MAGAZYN DANYCH W APLIKACJACH DUOKOMP

Spis treści    

Zakres zastosowania

Niniejsza dokumentacja opisuje narzędzia do zdalnego przechowywania i udostępniania danych w następujących programach:

Przeznaczenie

W dzisiejszej rzeczywistości, obejmującej różne formy pracy zdalnej oraz potrzebę zabezpieczania danych np. w chmurze, muszą istnieć rozwiązania pozwalające na życzenie użytkownika przechować lub udostępnić dane poza lokalnym komputerem lub siecią. Aplikacje DuoKomp udostępniają więc Narzędzia zdalnego magazynu danych pozwalające zarówno wysłać lokalne dane i ustawienia do wybranych usług internetowych, jak i je z nich przywrócić. Narzędzia te mają co najmniej 2 funkcje:

Kopia zapasowa danych i ustawień

Dotyczy to wszystkich programów wymienionych we wstępie. Tworzenie i odpowiednie przechowywanie kopii zapasowych firmowych danych to absolutna konieczność, gdyż nigdy nie można wykluczyć utraty ich pierwotnej kopii – np. na skutek nieprzewidzianego uszkodzenia sprzętu. Najczęściej zachodzi także potrzeba, aby część kopii zapasowych przechowywana była w lokalizacji odrębnej niż położenie kopii pierwotnej – np. na wypadek pożaru obiektu, w którym znajdują się używane w codziennej pracy komputery. Rozwiązaniem może być przechowywanie ich w chmurze lub na innego rodzaju zdalnej usłudze sieciowej – i to właśnie umożliwiają narzędzia dostępne pod zbiorczą nazwą Zdalny magazyn danych.

Udostępnianie danych i ustawień innym użytkownikom

W przypadku programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn dane udostępniane są z serwera do stanowisk roboczych poprzez tradycyjną infrastrukturę klient-serwer. Odbywa się to w ramach sieci lokalnej lub VPN-u. Jednak w przypadku pozostałych programów – Proste Faktury, Księga Podatkowa i Delegacje – nie jest to takie proste i oczywiste, gdyż projektowo są to rozwiązania jednostanowiskowe. W przypadku użytkowników Prostych Faktur potrzebujących pracy wielostanowiskowej zaleca się migrację do Sprzedaż i Magazynu. Zrozumiałe jest jednak, że nie zawsze jest to dla nich najwygodniejsza opcja, a w przypadku jeszcze pozostałych programów nie ma jej wcale.

Zdalny magazyn danych stanowi w określonym zakresie rozwiązanie problemu udostępniania danych różnym użytkownikom aplikacji jednostanowiskowej. Pozwala w szczególności udostępnić im ostatnią kopię bazy danych. Po wykonaniu swojej części czynności użytkownik może udostępnić zaktualizowaną kopię bazy danych pozostałym.

Wykorzystywane usługi

Funkcjonalność Zdalnego magazynu danych implementowa jest obecnie przez następujące usługi:

Ze względu na modułową budowę Zdalnego magazynu danych, lista tych usług może ulegać w przyszłości zmianom, w szczególności poszerzeniu. W ogólności jednak są to bardzo zróżnicowane usługi, niekoniecznie projektowo przeznaczone do transferu i przechowywania plików. Ich zestaw jest jednak dobrany tak, aby w elastyczny i możliwie najprostszy zapewnić możliwość archiwizacji i udostępniania danych i ustawień wg ogólnej koncepcji zdalnego katalogu, jak najszerszemu gronu użytkowników i w jak najszerszym katalogu możliwych sytuacji.

Dostęp do usług

Zdalny magazyn danych wykorzystuje wyłącznie posiadane przez indywidualnych użytkowników, całkowicie niezależne od producenta aplikacji konta w wybranych przez nich usługach. Oznacza to, że dane nigdy nie są przesyłane na serwery, które byłyby w jakikolwiek sposób kontrolowane przez twórców aplikacji. Są to zawsze konta, do których dane dostępowe posiadają wyłącznie użytkownicy w wybranych wyłącznie przez nich miejscach. Skorzystanie z narzędzi Zdalnego magazynu danych wymaga zawsze zalogowania się – w ten lub inny sposób – do własnego konta użytkownika w danej usłudze. Niezależnie od powyższego może się zdarzyć, że korzystanie przez użytkowników końcowych z usługi wymaga od twórców poszczególnych aplikacji ich zarejestrowania u operatora usługi. Jakkolwiek twórcy aplikacji nadal nie posiadają wiedzy nt. treści danych przesyłanych na indywidualne konta użytkowników, to jednak muszą zobowiązać ich do przestrzegania reguł narzuconych przez operatora usługi. W takim wypadku mogą istnieć limity w zakresie dostępu do usługi, a użytkownik może być zobowiązany do zaakceptowania dodatkowego regulaminu.

Przechowywanie ustawień i danych pomocniczych

Wszystkie narzędzia składowe Zdalnego magazynu danych przechowują swoje ustawienia na lokalnym komputerze. Ustawienia te przechowywane są osobno dla każdej aplikacji, w której Zdalny magazyn danych jest dostępny. Charakter tych ustawień może być bardzo różny. Np. narzędzia, które zapisują parametry kont użytkowników w usługach wykorzystywanych do składowania danych, umieszczają je właśnie w tych ustawieniach. Jednak również narzędzia, które nie zarządzają kontami użytkowników w usługach (np. obsługują wyłącznie logowanie przez przeglądarkę internetową) mogą nadal przechowywać lokalnie pewne swoje ustawienia.

W przypadku każdej aplikacji, ustawienia Zdalnego magazynu danych przechowywane są na lokalnym dysku w pliku o nazwie remote.ini. Znajduje się on zawsze albno w katalogu głównym danej aplikacji, albo, w przypadku programów jednostanowiskowych obsługujących tryb wielu firm, w katalogach z profilami poszczególnych firm. W każdym wypadku konfiguracja narzędzi zdalnego magazynu danych jest też całkowicie niezależna od jakichkolwiek innych ustawień jakiegokolwiek z programów. W szczególności zapisana tam konfiguracja nie podlega nigdy archiwizacji i przywracaniu przy pomocy zarównie samych narzędzi Zdalengo magazynu danych, jak narzędzia archiwizacji lokalnej.

Dodatkowo w katalogu aplikacji tworzony jest podkatalog o nazwie Remote podzielony dalej na podkatalogi poświęcone poszczególnym rodzajom usług. W podkatalogach tych mogą być np. umieszczane różnego rodzaju bufory dyskowe lub logi błędów.

Spis treści