Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.4.6.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Faktury i rachunki »
GRUPY FAKTUR

Spis treści    

Grupa faktur to wszystkie faktury powiązane z danym zamówieniem. Tworzenie takiej grupy jest naturalną konsekwencją wystawiania faktur z poziomu zamówienia w toku jego stopniowej realizacji i rozliczania. Grupa faktur zostaje utworzona z chwilą wystawienia pierwszej faktury związanej z danym zamówieniem i składa się z co najmniej tego jednego dokumentu. Często jest ich jednak więcej – minimum jedna faktura częściowa (np. zaliczkowa) i jedna końcowa. Do szerzej rozumianej grupy dokumentów powiązanych z zamówieniem należą też w szczególności wystawione na jego podstawie dokumenty magazynowe. W praktyce ma to związek z obsługą wydań i zwrotów.

Powiązanie dokumentu z zamówieniem jest widoczne w co najmniej 2 miejscach:

  • jako dodatkowa kolumna na liście wystawionych dokumentów określonego rodzaju (zrzut nr 1),
  • jako dodatkowe pole informacyjne w oknie edycyjnym takiego dokumentu (zrzut nr 2).

Do grupy faktur mogą jednak trafić również dokumenty, które nie są generowane bezpośrednio z poziomu zamówienia. W szczególności, jeśli na podstawie wcześniej wystawionej „zwykłej” faktury zostanie utworzona faktura korygująca lub nota korygująca, również zostaną one przypisane do grupy. Również paragon fiskalny wystawiony na podstawie należącej do grupy faktury lub dokumentu magazynowego będzie oznaczony jako z nią powiązany. Informację o powiązaniu z zamówieniem zachowują także „wtórne” dokumenty magazynowe, czyli korekty WZ i PZ.

Uwaga! Tym co „kasuje” informację o powiązaniu z zamówieniem jest klonowanie dokumentów. Funkcja ta ma na celu stworzenie całkowicie nowego dokumentu, który jest co najwyżej podobny do oryginalnego wzorca, ale stanowi niezależny byt. Dlatego nowy dokument nigdy nie jest związany z żadnym zamówieniem.

W interfejsie użytkownika programu znajdują się 2 główne miejsca pozwalające na pracę z grupami faktur:

  • menu listy wystawionych faktur wraz z wywoływanym z jego poziomu oknem grupy faktur (zrzut nr 3),
  • karta Faktury w oknie zamówienia z wszelkimi dostępnymi tam opcjami (zrzut nr 4).

Spis treści