Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.3.1.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Zamówienia »
PRZEZNACZENIE I SPOSÓB TWORZENIA ZAMÓWIEŃ

Spis treści    

Program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn posiada funkcję wprowadzania i przetwarzania zamówień. „Zamówienie” należy w tym wypadku rozumieć jako obiekt reprezentujący podlegające etapowej realizacji zlecenie usługowe, produkcyjne lub handlowe. W przeciwieństwie do np. faktur nie jest to więc dokument, ale sposób opisania pewnego procesu realizowanego w przedsiębiorstwie. W dalszej kolejności można jednak na jego podstawie generować różne dokumenty, w tym również faktury.

Zamówienia posiadają następujące kluczowe właściwości:

 1. Dane o kontrahencie i transakcji w zakresie koniecznym również do jej zafakturowania;
 2. Dane o przedmiocie zamówienia, tj. produktach lub usługach, zamówionych lub sprzedanych; każdy produkt lub usługa ma przypisany swój własny etap przetwarzania, który można modyfikować stosownie do tego na jakim etapie realizacji znajduje się zamówienie;
 3. Dane o wykorzystanym do realizacji zamówienia sprzęcie i materiałach, zarówno własnych jak i pochodzących od klienta;
 4. Możliwość zautomatyzowanego zafakturowania zamówienia, w tym również częściowego (zaliczki i faktury końcowe);
 5. Możliwość zautomatyzowanego wydania towarów z magazynu – jeśli zamówienie obejmuje dostawę towarów i są one przypisane do magazynu prowadzonego w programie;
 6. Możliwość drukowania dokumentów związanych z realizacją zamówienia – zarówno przeznaczonych dla klienta jak i wewnętrznych.

Obsługa relacji z kontrahentami poprzez zamówienia jest modelem właściwym w zasadniczo każdym przypadku, gdy transakcja jest rozciągnięta w czasie. Zamówienie umożliwia bowiem kontrolę nad kolejnymi etapami realizacji zobowiązań wobec kontrahenta, a także wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych oraz kontrolę nad wydaniami i zwrotami.

W celu utworzenia nowego zamówienia można wykonać jedną z następujących czynności:

 1. Kliknąć odpowiednią opcję w menu Zamówienia (zrzut nr 1)
 2. Kliknąć przycisk Nowe zamówienie na pasku narzędzi okna głównego lub powiązane z nim menu rozwijalne i wybrać w nim odpowiednią opcję (zrzut nr 2)
 3. Kliknąć odpowiednią opcję menu Nowe... w oknie zawierającym listę zapisanych zamówień (zrzut nr 3)
 4. Kliknąć opcję Klonuj... w menu okna zawierającego listę zapisanych zamówień (zrzut nr 4)
 5. Kliknąć opcję Utwórz zamówienie... w słowniku produktów (można wybrać wiele produktów, zrzut nr 5)
 6. Kliknąć opcję Utwórz zamówienie... w słowniku kontrahentów (należy wybrać jednego kontrahenta, zrzut nr 6).

Spis treści