Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.3.2.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Zamówienia »
RODZAJE I STATUSY ZAMÓWIEŃ

Spis treści    

Istnieją następujące rodzaje zamówień:

  • usługa,
  • handel,
  • produkcja.

Podział ten ma głównie znaczenie porządkujące i będzie szczególnie ważny w firmie, która prowadzi jednocześnie różne rodzaje działalności (np. handlową i usługową). Może mieć też pewne znaczenie dla treści wydruków dokumentów związanych z zamówieniem.

Zamówienia jako całość mogą przyjmować również różne stadia przygotowania i przetwarzania (statusy):

  • szkic – wstępnie wprowadzony zarys zamówienia, zasadniczo tylko na potrzeby wewnętrzne;
  • kosztorys – klient powinien otrzymać niezobowiązujące dla stron wyliczenie kosztów realizacji zamówienia;
  • oferta – klient powinien otrzymać zasadniczo zobowiązującą dla wykonawcy ofertę;
  • zamówienie – zamówienie zostało złożone i przyjęte i powinno trafić do realizacji, która dokonuje się już na poziomie poszczególnych pozycji zamówienia;
  • anulowano – pozwala oznaczyć w szczególności takie zamówienia, które zostały przyjęte, ale z jakiegoś powodu je potem anulowano.

Statusy zamówień jako całości należy odróżnić od statusów poszczególnych pozycji.

Domyślne wartości rodzaju i statusu zamówienia można zmienić w ustawieniach programu.

Spis treści