Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.3.8.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Zamówienia »
KOSZTORYSY, OFERTY, ZAMÓWIENIA I ZLECENIA PRODUKCYJNE

Spis treści    

Zamówienie w programie nie jest dokumentem, ale opisem wybranych procesów zachodzących w firmie. Jednak na podstawie danych zapisanych w zamówieniu można wygenerować kilka niezwykle przydatnych wydruków lub ich odpowiedników w PDF. Są to:

  • kosztorys,
  • oferta,
  • zamówienie,
  • zlecenie produkcyjne.

Każdy z tych wydruków można co do zasady sporządzić w dowolnym momencie. Pomimo że w pewnym stopniu stanowią odpowiedniki różnych statusów zamówienia, to nie trzeba np. przed wydrukiem dokumentu oferty zmienić statusu na „oferta”.

Technicznie rzecz biorąc opierają się one wszystkie na tym samym szablonie wydruku, który można edytować przy pomocy narzędzia Projektant zamówień w ustawieniach programu. Jednak w zależności od konkretnego wydruku różny może być zakres objętych nim danych, a także nagłówki.

Kosztorys, oferta i zamówienie są przeznaczone dla kontrahenta. Zlecenie produkcyjne (realizacji) jest dokumentem wewnętrznym, przeznaczonym dla osób zajmujących się techniczną realizacją zamówienia. Dlatego nie zawiera ono np. cen, ani szczegółowych informacji o kontrahencie. Bardzo dużą pomocą są też 3 odrębne zestawy uwag drukowanych na dokumentach przeznaczonych dla klienta, na zleceniu produkcyjnym oraz niedrukowane przeznaczone dla menedżera/administratora. Są one dostępne na karcie Pozostałe w oknie zamówienia i dla każdego z nich można utworzyć odrębny słownik predefiniowanych szablonów.

Wydruki dokumentów związanych z zamówieniami podlegają tłumaczeniom, a odpowiednia sekcja jest dostępna w narzędziu Edytor tłumaczeń. Dla zamówienia można więc wybrać język – korzystając z opcji Zaawansowane na karcie Ogólne okna zamówienia. Będzie on w szczególności miał zastosowanie do wydruków oraz zostanie przeniesiony na generowane z poziomu zamówienia faktury. Jak w przypadku wszystkich innych tłumaczonych dokumentów oznacza to również, że użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma dość duży wpływ na treść wydruków dokumentów zamówienia – wystarczy zmodyfikować i wybrać jedno z edytowalnych tłumaczeń użytkownika.

Spis treści